Sposób przyjmowania i załatwiania spraw


Przedszkole załatwia i przyjmuje sprawy dotyczące edukacji, kadr, finansów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa:
dokumentację kancelaryjną – wg instrukcji kancelaryjnej; dokumentację kadrową i finansową wg odrębnych przepisów.

Sprawy prowadzone przez Przedszkole:
Edukacja:zapisy do przedszkola,obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego;wydawanie opinii o dziecku;dzienniki zajęć przedszkola.

Sprawy administracyjne:
podpisywanie umów;pobieranie opłat za świadczenia przedszkola;wydawanie zaświadczeń;wydawanie decyzji w sprawie obniżenia lub zwolnienia z opłat za przedszkole.

Sprawy kadrowe:
sprawy osobowe nauczycieli i pracowników niepedagogicznych.
Sprawozdawczość:
raporty;sprawozdania.
Archiwum: zgodnie z instrukcją organizacji i zakresie działania składnicy akt Przedszkola Miejskiego nr 13 w Pabianicach.

Finanse przedszkola: sprawy dotyczące funkcjonowania finansów placówki udostępniane są organowi prowadzącemu lub organowi kontrolnemu.

Tryb załatwiania spraw:
Przyjęcie lub wypisanie dziecka z przedszkola, zaświadczenia, wydawanie decyzji, opinii, sprawy organizacyjne, wnioski, skargi: dyrektor przedszkola.

Odpłatność  za  przedszkole: elektronicznie lub u samodzielnego referenta w dniach od 1 do 15 każdego miesiąca wyznaczonych przez przedszkole, wywieszanych na tablicy ogłoszeń w godzinach 7.00 – 16.00.
 

metryczka


Wytworzył: dyrektor Elżbieta Kmieć (17 marca 2017)
Opublikował: Iwona Kudra (17 marca 2017, 14:47:22)
Podmiot udostępniający: Przedszkole Miejskie Nr 13

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2111