STATUS PRAWNY


Przedszkole Miejskie nr 13 w Pabianicach jest jednostką organizacyjną Gminy Miejskiej Pabianice i działa na podstawie:

Uchwały Nr XII/101/99 Rady Miasta Pabianic z dnia 24 marca 1999 w sprawie przekształcenia zakładów budżetowych miasta Pabianic pod nazwą Przedszkola Miejskie w jednostki budżetowe.
Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 roku, poz. 2156 z późn. zmianami).
Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014 roku, poz. 191 i 1198 oraz z 2015r. poz. 357, 1268, 1418 z późn. zmianami).
Rozporządzenia MEN z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. Nr 61, poz. 624 z późn. zmianami)
Organem prowadzącym przedszkole jest Gmina Miejska Pabianice. Nadzór pedagogiczny sprawuje Łódzki Kurator Oświaty.
Statut Przedszkola Miejskiego nr 13 w Pabianicach.
 

metryczka


Wytworzył: Elżbieta Kmieć (26 lutego 2016)
Opublikował: Iwona Kudra (26 lutego 2016, 09:13:12)
Podmiot udostępniający: Przedszkole Miejskie Nr 13

Ostatnia zmiana: Iwona Kudra (28 sierpnia 2020, 12:26:34)
Zmieniono: edycja treści

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2771