Przebudowa drogi wewnętrznej oraz miejsc postojowych wraz z chodnikiem na terenie filii Żłobka Miejskiego w Pabianicach

Ogłoszenie o zamówieniu (420kB) pdf
SIWZ (473kB) pdf
Załącznik nr 1-Wzór oświadczenia w sprawie braku podstaw do wykluczenia i spełnieniu warunków udziału (292kB) pdf
Załącznik nr 2-Wzór informacji albo listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej (274kB) pdf
Załącznik nr 3-Wzór wykazu doświadczenia wykonawcy (291kB) pdf
Załącznik nr 4- Wzór wykazu osób (281kB) pdf
Załącznik nr 5- Wzór wykazu-zakres podwykonawstwa (274kB) pdf
Załącznik nr 6- Wzór oświadczenia w sprawie braku podstaw do wykluczenia (272kB) pdf
Załącznik nr 7- Wzór przykładowego zobowiązania podmiotu trzeciego (289kB) pdf
Załącznik nr 8- Wzór oświadczenia w sprawie zatrudnienia (263kB) pdf
Załącznik nr 9- Wzór formularza zatrudnienia (385kB) pdf
Załącznik nr 10- Wzór umowy (361kB) pdf
Załącznik nr 11- Wzór umowy powierzenia (451kB) pdf
Dokumentacja techniczna (679kB) zip
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (5342kB) pdf
Przedmiar (140kB) pdf
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu (197kB) pdf
INFORMACJE POWZIĘTE W WYNIKU OTWARCIA OFERT (286kB) pdf
Ogłoszenie o wyniku postepowania (878kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Małgorzata Borowiec-Mondzielewska (30 lipca 2019)
Opublikował: Katarzyna Szewc (30 lipca 2019, 17:25:17)
Podmiot udostępniający: Żłobek Miejski

Ostatnia zmiana: Katarzyna Szewc (26 sierpnia 2019, 10:58:14)
Zmieniono: Edycja treści

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 14606