Rejestry i Archiwa


Rejestrów zawierających dane osobowe nie udostępnia się osobom postronnym, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08. 1997 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926).
Dokumenty archiwalne są udostępniane na terenie przedszkola osobom upoważnionym na ich wniosek.
Sposoby i zasady udostępniania danych zawartych w rejestrach i ewidencjach: Dokumenty udostępniane są powołanym do tego organom kontrolującym na terenie placówki.

Rejestry, ewidencje, archiwa i zasady ich udostępniania:
księga zarządzeń Dyrektora przedszkola,rejestr uchwał Rady Pedagogicznej,spis inwentaryzacyjny,planowanie, sprawozdawczość,rejestr inwestycji i remontów w szkole (książka obiektu budowlanego)rejestr korespondencji,ewidencja pieczęci i pieczątek,rejestr upoważnień,protokoły zebrań Rady Pedagogicznej,protokoły zebrań Rady Rodziców,archiwum przedszkolne (wykaz teczek zarchiwizowanych).

metryczka


Wytworzył: dyrektor Elżbieta Kmieć (17 marca 2017)
Opublikował: Iwona Kudra (17 marca 2017, 10:42:32)
Podmiot udostępniający: Przedszkole Miejskie Nr 13

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2738