Organizacja

  Organami przedszkola są:
~ Dyrektor
~ Rada pedagogiczna
~ Rada rodziców

Przedszkole funkcjonuje zgodnie z arkuszem organizacji pracy placówki, zatwierdzonym przez organ prowadzący przedszkola na dany rok szkolny.

Przedszkole pracuje w godzinach od 6.00 do 17.00 od poniedziałku do piątku.

Do przedszkola uczęszcza 301 dzieci w 12 oddziałach.
~ Grupa I – dzieci 3 – letnie
~ Grupa II – dzieci 3 - 4 – letnie
~ Grupa III – dzieci  4 - letnie
~ Grupa IV – dzieci 4 – letnie
~ Grupa V – dzieci 4 – letnie
~ Grupa VI – dzieci 5 – letnie
~ Grupa VII – dzieci 5 – letnie
~ Grupa VIII – dzieci 5 – letnie
~ Grupa IX – dzieci 6 – letnie
~ Grupa X – dzieci 6 - letnie
~ Grupa XI - dzieci 6 - letnie
~ Grupa XII - dzieci 5 - 6 letnie

Do realizacji celów statutowych, przedszkole posiada:
~ 12 sal dydaktycznych 
~ salę gimnastyczną do zabaw ruchowych
~ szatnię dla każdej z grup
~ jadalnię
~ salę badawczą
~ salę teatralną
~ salę audiowizualną
~ salę do zajęć dodatkowych
~ salę zabaw
~ pracownię plastyczną
~ gabinet do zajęć logopedycznych
~ pomieszczenia kuchenne z zapleczem magazynowym
~ pomieszczenie do uiszczania opłat za przedszkole
~ ogród przedszkolny

Przedszkole zatrudnia :
Pracowników pedagogicznych:
~ Nauczycieli wychowania przedszkolnego
~ Logopedę
~Terapeutów pedagogicznych
~ Psychologa
~ Nauczyciela  religii
~Instruktora rytmiki oraz lektorów języka angielskiego na podstawie umów o świadczeniu usług edukacyjnych.

Pracowników niepedagogicznych
~ Główną księgową
~ Samodzielnych referentów
~ Pomoce nauczycielek
~ Kucharkę
~ Pomoce kuchenne
~ Sprzątaczki
~ Woźnych

Zakres obowiązków pracowników znajduje się w aktach osobowych i w statucie przedszkola.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Iwona Kudra (1 marca 2016)
Opublikował: Iwona Kudra (1 marca 2016, 10:19:43)
Podmiot udostępniający: Przedszkole Miejskie Nr 13

Ostatnia zmiana: Iwona Kudra (3 listopada 2016, 09:33:03)
Zmieniono: zmiana ilości grup

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 567