Organizacja

Organami przedszkola są:Dyrektor, Rada Pedagogiczna  Rada Rodziców.

Przedszkole funkcjonuje zgodnie z arkuszem organizacji pracy placówki, zatwierdzonym przez organ prowadzący przedszkola na dany rok szkolny.

Przedszkole pracuje w godzinach od 6.00 do 17.00 od poniedziałku do piątku.

Do przedszkola uczęszcza 301 dzieci w 12 oddziałach.
Grupa I – dzieci 3 letnie
Grupa II – dzieci 3 letnie
Grupa III – dzieci 3-4 letnie
Grupa IV – dzieci 4 letnie
Grupa V – dzieci 4 letnie
Grupa VI – dzieci 4 letnie
Grupa VII – dzieci 5 letnie
Grupa VIII – dzieci 5 letnie
Grupa IX – dzieci 5 letnie
Grupa X – dzieci 6 letnie
Grupa XI - dzieci 6 letnie
Grupa XII - dzieci 6 letnie

Do realizacji celów statutowych, przedszkole posiada: 12 sal dydaktycznych, salę gimnastyczną do zabaw ruchowych, szatnię dla każdej z grup, jadalnię, salę badawczą, salę teatralną, salę audiowizualną, salę do zajęć dodatkowych, salę zabaw ,pracownię plastyczną, gabinet do zajęć logopedycznych, pomieszczenia kuchenne z zapleczem magazynowym, pomieszczenie do uiszczania opłat za przedszkole, oraz duży ogród przedszkolny.

Przedszkole zatrudnia :pracowników pedagogicznych, nauczycieli wychowania przedszkolnego,  logopedę, terapeutów pedagogicznych, psychologa, nauczyciela  religii, instruktora rytmiki oraz lektorów języka angielskiego na podstawie umów o świadczeniu usług edukacyjnych.

Pracowników niepedagogicznych: główną księgową, samodzielnych referentów, pomoce nauczycielek, kucharkę, pomoce kuchenne, panie sprzątaczki oraz panów woźnych.

Zakres obowiązków pracowników znajduje się w aktach osobowych i w statucie przedszkola.
 

 
 
 
 
 
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Iwona Kudra (1 marca 2016)
Opublikował: Iwona Kudra (1 marca 2016, 10:19:43)
Podmiot udostępniający: Przedszkole Miejskie Nr 13

Ostatnia zmiana: Iwona Kudra (10 września 2020, 11:43:38)
Zmieniono: korekta treści

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2281