Dane teleadresowe

Przedszkole Miejskie nr 8
ul. św. Jana 43
95-200 Pabianice

tel/fax:42 215 27 41

e-mail: pm8pabianice@onet.pl
strona internetowa: www.wikom.pl/pm8p-ce

REGON - 470010537
NIP - 731-10-15-042


Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP

ePuap PM8

Kontakt do Inspektora Ochrony Danych Osobowych
iod@pm8.miasto.pabianice.pl

STATUS PRAWNY
Przedszkole Miejskie Nr 8 w Pabianicach działa na podstawie:
  1. Uchwały Nr XII/101/99 Rady Miasta Pabianic z dnia 24 marca 1999 w sprawie przekształcenia zakładów budżetowych miasta Pabianic pod nazwą Przedszkola Miejskie w jednostki budżetowe.
  2. Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. 2018 poz. 996 ze zm.)
  3. Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe
  4. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz. U. 2017 poz. 649)
  5. Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. 1982 nr 3 poz. 19 zm.;  tekst jednolity: Dz.U. 2018 poz. 967)
  6. Statutu przedszkola. 
Organem prowadzącym przedszkole  jest Gmina Miejska Pabianice.
Nadzór pedagogiczny nad przedszkolem sprawuje Kurator Oświaty w Łodzi.

metryczka


Wytworzył: Dyrektor Magdalena Sadzisz (24 września 2015)
Opublikował: Justyna Sałaga (24 września 2015, 10:01:06)
Podmiot udostępniający: Przedszkole Miejskie Nr 8

Ostatnia zmiana: Justyna Sałaga (27 sierpnia 2020, 18:29:50)
Zmieniono: zmiany edytorskie

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 6121