Dane teleadresowe

Informacja o Przedszkolu Miejskim nr 8 w języku łatwym do czytania (tekst ETR) (3871kB) word

Przedszkole Miejskie nr 8
ul. św. Jana 43
95-200 Pabianice

tel/fax:42 215 27 41

e-mail: pm8pabianice@onet.pl
strona internetowa: www.wikom.pl/pm8p-ce

REGON - 470010537
NIP - 731-10-15-042STATUS PRAWNY
Przedszkole Miejskie nr 8 w Pabianicach jest jednostką organizacyjną Gminy Miejskiej Pabianice nie posiadającą osobowości prawnej i działa na podstawie:

•Uchwały Nr XII/101/99 Rady Miasta Pabianic z dnia 24 marca 1999 w sprawie przekształcenia zakładów budżetowych miasta Pabianic pod nazwą Przedszkola Miejskie w jednostki budżetowe.
•Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 910. )
•Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz. U. 2019 poz. 502)
•Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela. ( t. j. Dz.U. 2019 poz. 2215)
•Statutu przedszkola.
Organem prowadzącym przedszkole jest Gmina Miasto Pabianice. Nadzór pedagogiczny sprawuje Łódzki Kurator Oświaty.

PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI I KOMPETENCJE
Przedmiotem działalności przedszkola jest praca wychowawczo-dydaktyczna i opiekuńcza z dziećmi w wieku przedszkolnym.
Swoją działalność przedszkole prowadzi od poniedziałku do piątku w godz. 6:30 - 16:30.
Przedszkole realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty oraz przepisach wydanych na jej podstawie, a w szczególności podstawie programowej wychowania przedszkolnego.

TRYB DZIAŁANIA
Przedszkole działa na podstawie Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 910. )

metryczka


Wytworzył: Dyrektor Aleksandra Rękorajska (24 września 2015)
Opublikował: Justyna Sałaga (24 września 2015, 10:01:06)
Podmiot udostępniający: Przedszkole Miejskie Nr 8

Ostatnia zmiana: Justyna Mirowska (26 sierpnia 2022, 13:01:21)
Zmieniono: zmiany edytorskie

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 21797