Dane podstawowe

Informacja o Przedszkolu Miejskim nr 12 w języku łatwym do czytania - TEKST ETR (1606kB) pdf

Przedszkole Miejskie Nr 12
ul. Śniadeckiego 6 a
95-200 Pabianice

tel. +48 42 21 49 088

e-mail: przedszkole@pm12.miasto.pabianice.pl
strona internetowa pm12p-ce.wikom.pl

NIP 731-11-29-024
Regon 470010543

 

STATUS PRAWNY

Przedszkole Miejskie nr 12 w Pabianicach jest jednostką organizacyjną Gminy Miejskiej Pabianice nie posiadającą osobowości prawnej i działa na podstawie:

  • Uchwały Nr XII/101/99 Rady Miasta Pabianic z dnia 24 marca 1999 w sprawie przekształcenia zakładów budżetowych miasta Pabianic pod nazwą Przedszkola Miejskie w jednostki budżetowe.
  • Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (t. j. Dz. U. z 2021. )
  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz. U. 2019 poz. 502 ze zmianami)
  • Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela. ( t. j. Dz.U. 2021r.)
  • Statutu przedszkola.

Organem prowadzącym przedszkole jest Gmina Miasto Pabianice. Nadzór pedagogiczny sprawuje Łódzki Kurator Oświaty.

PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI I KOMPETENCJE

Przedmiotem działalności przedszkola jest praca wychowawczo-dydaktyczna i opiekuńcza z dziećmi w wieku przedszkolnym.
Swoją działalność przedszkole prowadzi od poniedziałku do piątku w godz. 6:00 - 16:30.
Przedszkole realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty oraz przepisach wydanych na jej podstawie, a w szczególności podstawie programowej wychowania przedszkolnego.

TRYB DZIAŁANIA

Przedszkole działa na podstawie Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (t. j. Dz. U. z 2021 r. ) i wydanych na tej podstawie rozporządzeń

metryczka


Wytworzył: Renata Włodarczyk (10 września 2015)
Opublikował: Marcin Chojak (10 września 2015, 13:24:53)
Podmiot udostępniający: Przedszkole Miejskie Nr 12

Ostatnia zmiana: Marcin Krawczyk (26 października 2022, 10:34:16)
Zmieniono: fax, statut prawny, tryb działania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 21457