Sposób przyjmowania i załatwiania spraw

Przedszkole załatwia i przyjmuje sprawy dotyczące edukacji, kadr, finansów 
zgodnie z  obowiązującymi  przepisami  prawa: 
dokumentację kancelaryjną – wg instrukcji kancelaryjnej,
dokumentację kadrową i finansową wg odrębnych przepisów.

Sprawy prowadzone przez Przedszkole:
 1. Edukacja:
  • zapisy do przedszkola,
  • obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego,
  • wydawanie opinii o dziecku,
  • dzienniki zajęć przedszkola.
 2. Sprawy administracyjne:
  • podpisywanie umów
  • pobieranie opłat za świadczenia przedszkola,
  • wydawanie zaświadczeń,
  • wydawanie decyzji w sprawie obniżenia lub zwolnienia z opłat za przedszkole.
 3. Sprawy kadrowe:
  • sprawy osobowe nauczycieli i pracowników niepedagogicznych.
 4. Sprawozdawczość:
  • raporty,
  • sprawozdania.
 5. Archiwum: zgodnie z instrukcją organizacji i zakresie działania składnicy akt Przedszkola Miejskiego nr 5 w Pabianicach
 6. Finanse przedszkola:
  • sprawy dotyczące funkcjonowania finansów placówki udostępniane są organowi prowadzącemu lub organowi kontrolnemu.
Tryb załatwiania spraw:
 1. Przyjęcie lub wypisanie dziecka z przedszkola, zaświadczenia, wydawanie decyzji, opinii, sprawy organizacyjne, wnioski, skargi: dyrektor przedszkola (w godzinach: 9.00 – 15.00).
 2. Odpłatność  za  przedszkole: samodzielny referent
  • w dniach:  do 15 każdego miesiąca,
 3. Bieżące informacje o dziecku: nauczycielki poszczególnych grup, specjaliści (logopeda, nauczyciel terapii pedagogicznej, nauczyciel gimnastyki korekcyjno - kompensacyjnej)
 4. Konsultacje indywidualne dla rodziców: nauczycielki grup zgodnie z ustalonym indywidualnym terminem z rodzicami.
Sprawy można załatwiać ustnie lub pisemnie. 
Sprawy załatwia się według kolejności ich wpływu i stopnia pilności

metryczka


Wytworzył: Ewa Ogińska (2 lutego 2018)
Opublikował: Katarzyna Szewc (4 lutego 2018, 23:57:57)
Podmiot udostępniający: Przedszkole Miejskie Nr 5

Ostatnia zmiana: Aneta Raszewska (28 września 2022, 13:17:25)
Zmieniono: edycja treści

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2421