Rejestry, ewidencje, archiwa.

Rejestry, ewidencje, archiwa i zasady ich udostępniania:
  • księga zarządzeń dyrektora
  • spis inwentaryzacyjny, planowanie, sprawozdawczość
  • rejestr remontów w obiekcie (książka obiektu budowlanego)
  • ewidencja pieczęci i pieczątek
  • ewidencja delegacji służbowych
  • ewidencja posiedzeń Rady Pedagogicznej
  • ewidencja posiedzeń Rady Rodziców
  • ewidencja korespondencji
  • archiwum przedszkolne (wykaz teczek zarchiwizowanych zgodnie z Instrukcją Kancelaryjną)

Rejestrów  zawierających dane osobowe nie udostępnia się osobom postronnym, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia
29.08.1997 r. (Dz.U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926)

Dokumenty  archiwalne są udostępniane na terenie przedszkola osobom upoważnionym na ich wniosek.

Sposoby  i  zasady  udostępniania  danych zawartych w rejestrach i ewidencjach:
Dokumenty udostępniane są powołanym do tego organom kontrolującym na terenie placówki.

metryczka


Wytworzył: Ewa Ogińska (2 lutego 2018)
Opublikował: Katarzyna Szewc (5 lutego 2018, 00:49:34)
Podmiot udostępniający: Przedszkole Miejskie Nr 5

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2935