Organizacja

ORGANIZACJA
 1. Organami przedszkola są:
  • Dyrektor
  • Rada Pedagogiczna Przedszkola Miejskiego Nr 5 w Pabianicach
  • Rada Rodziców przy Przedszkolu Miejskim Nr 5 w Pabianicach
  Kompetencje poszczególnych organów znajdują się w Statucie Przedszkola Miejskiego Nr 5
 2. Przedszkole działa zgodnie z projektem organizacyjnym zatwierdzonym przez organ prowadzący.
 3. Przedszkole pracuje w godzinach 6.00 – 17.00 od poniedziałku do piątku.
 4. Do przedszkola uczęszcza 124 dzieci, które odpowiednio do wieku zgrupowane są w pięciu oddziałach :
  • Krasnale
  • Skrzaty
  • Biedronki
  • Słoneczka
  • Kwiatuszki
 5. W przedszkolu znajdują się pomieszczenia do realizacji zadań statutowych:
  • 5 sal dydaktycznych
  • pomieszczenie do zajęć logopedycznych i terapii pedagogicznej
  • pomieszczenia kuchenne z zapleczem
  • pomieszczenia dla pracowników administracyjnych
  • szatnie
  • ogród przedszkolny
 6. Przedszkole zatrudnia pracowników pedagogicznych:
  • nauczycieli wychowania przedszkolnego
  • logopedę
  • nauczyciela terapii pedagogicznej
  • nauczyciela religii
  • nauczyciela języka angielskiego
  • pedagoga specjalnego
 7. Przedszkole zatrudnia pracowników niepedagogicznych:
  • głównego księgowego
  • samodzielnego referenta
  • pracownika administracyjno-biurowego
  • pomoce nauczyciela
  • kucharkę
  • pomoce kucharki
  • konserwatorów
Czas przeznaczony na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę: 8:00-13:00 Praca w grupach przebiega wg ramowego rozkładu dnia.

metryczka


Wytworzył: Ewa Ogińska (26 stycznia 2016)
Opublikował: Michał Nowak (1 lutego 2016, 22:09:59)

Ostatnia zmiana: Aneta Raszewska (18 września 2023, 10:11:57)
Zmieniono: edycja treści

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2185