Przedmiot działalności i kompetencje

Przedmiotem   działalności  przedszkola  jest  praca wychowawczo-dydaktyczna i opiekuńcza z dziećmi w wieku przedszkolnym.
Praca  jest  organizowana  odpowiednio  do  potrzeb  i  możliwości  rozwojowych
wychowanków i prowadzona w ramach określonych przez podstawę programową
wychowania   przedszkolnego   obszarów  edukacyjnych,  w  oparciu  o  przyjęty
program wychowania przedszkolnego.
Przedszkole wspomaga  rozwój  i  edukację  dzieci.  Pełniąc funkcję opiekuńczą,
wychowawczą i kształcącą, przedszkole zapewnia dzieciom możliwość wspólnej
zabawy i nauki w warunkach bezpiecznych, przyjaznych i dostosowanych do ich
potrzeb rozwojowych.

Przedszkole pracuje w oparciu o:
  • podstawę programową wychowania przedszkolnego dla przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
  • programy i podręczniki zatwierdzone w przedszkolnym zestawie programów dopuszczonych do użytku przez dyrektora przedszkola
  • koncepcję pracy i program wychowawczy Przedszkola Miejskiego Nr 5 w Pabianicach
  • program edukacji ekologicznej w Przedszkolu miejskim Nr 5 w Pabianicach
  • programy własne

metryczka


Wytworzył: Ewa Ogińska (2 lutego 2018)
Opublikował: Katarzyna Szewc (4 lutego 2018, 22:40:26)
Podmiot udostępniający: Przedszkole Miejskie Nr 5

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2290