Sposób załatwiania spraw

Przedszkole załatwia i przyjmuje sprawy dotyczące edukacji, kadr, finansów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Sprawy prowadzone przez Przedszkole

Edukacja: zapisy do przedszkola, obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego, wydawanie opinii o dziecku, dzienniki zajęć przedszkola. 

Sprawy administracyjne: pobieranie opłat za świadczenia przedszkola, wydawanie zaświadczeń, wydawanie decyzji w sprawie obniżenia lub zwolnienia z opłat za Przedszkole.

Sprawy kadrowe: sprawy osobowe nauczycieli i pracowników niepedagogicznych. 

Sprawozdawczość: raporty, sprawozdania.

Tryb załatwiania spraw:
  1. Dyrektor przedszkola: przyjęcie lub wypisanie dziecka z przedszkola, wydawanie zaświadczeń, decyzji, opinii, sprawy organizacyjne, wnioski, skargi.
  2. Samodzielny referent: odpłatność za przedszkole.
  3. Nauczycielki poszczególnych grup, specjaliści (logopeda, nauczyciel terapeuta): bieżące informacje o dziecku, konsultacje indywidualne.
  4. Sprawy można załatwiać ustnie lub pisemnie. Sprawy załatwia się według kolejności ich wpływu.

metryczka


Wytworzył: Elżbieta Dzionek (12 kwietnia 2016)
Opublikował: Michał Nowak (2 maja 2016, 10:52:31)
Podmiot udostępniający: Przedszkole Miejskie Nr 2

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1746