Status Prawny

Przedszkole Miejskie nr 2 w Pabianicach jest jednostką organizacyjną Gminy Miejskiej Pabianice i działa na podstawie:

1. Uchwały Nr XII/101/99 Rady Miasta Pabianic z dnia 24 marca 1999 w sprawie przekształcenia zakładów budżetowych miasta Pabianic pod nazwą Przedszkola Miejskie w jednostki budżetowe.
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty ( Dz.U. z 2017 r. poz. 60 z późniejszymi zmianami).
3. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 roku – Karta Nauczyciela ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1189.)
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 roku – Prawo Oświatowe ( Dz. U. z 2017 r. poz. 59).
5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 2017 roku w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli ( Dz. U. z 2017 r. poz. 649).
6. Organem prowadzącym przedszkole jest Gmina Miejska Pabianice.
7. Nadzór pedagogiczny sprawuje Łódzki Kurator Oświaty.
8. Statut Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Pabianicach.

metryczka


Wytworzył: Elżbieta Dzionek (18 listopada 2015)
Opublikował: Michał Nowak (13 stycznia 2016, 21:29:23)
Podmiot udostępniający: Przedszkole Miejskie Nr 2

Ostatnia zmiana: Katarzyna Szewc (11 grudnia 2017, 20:20:53)
Zmieniono: edycja tekstu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2433