Sposób załatwiania spraw

Przedszkole załatwia i przyjmuje sprawy dotyczące edukacji, kadr, finansów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa:
 • dokumentację kancelaryjną – wg instrukcji kancelaryjnej,
 •  dokumentację kadrową i finansową wg odrębnych przepisów.
Sprawy prowadzone przez Przedszkole:
 • Edukacja: zapisy do przedszkola, obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego,
 • wydawanie opinii o dziecku,
 • dzienniki zajęć przedszkola.
Sprawy administracyjne:
 • podpisywanie umów,
 • pobieranie opłat za świadczenia przedszkola,
 • wydawanie zaświadczeń,
 • wydawanie decyzji w sprawie obniżenia lub zwolnienia z opłat za przedszkole,

Sprawy kadrowe:
 • sprawy osobowe nauczycieli i pracowników niepedagogicznych,
Sprawozdawczość:
 • raporty,
 • sprawozdania.
Archiwum: zgodnie z instrukcją organizacji i zakresie działania składnicy akt Przedszkola Miejskiego nr 14 w Pabianicach.

Finanse przedszkola: sprawy dotyczące funkcjonowania finansów placówki udostępniane są organowi prowadzącemu lub organowi kontrolnemu.

Tryb załatwiania spraw:
Przyjęcie lub wypisanie dziecka z przedszkola, zaświadczenia, wydawanie decyzji, opinii, sprawy organizacyjne, wnioski, skargi: dyrektor przedszkola (w godzinach: 9.00 – 15.00).

Odpłatność  za  przedszkole: intendent w dniach: od 1 do 15 każdego miesiąca,
informacje w godzinach:  7.00- 15.00

Bieżące informacje o dziecku:
nauczycielki poszczególnych grup zgodnie z ustalonymi godzinami dostępności dla rodziców, specjaliści (logopeda, pedagog specjalny, psycholog, nauczyciel terapii pedagogicznej) w godzinach pracy po wcześniejszym umówieniu. 
Sprawy można załatwiać ustnie lub pisemnie.
Sprawy załatwia się według kolejności ich wpływu i stopnia pilności.


metryczka


Wytworzył: Anna Śliwińska (7 grudnia 2015)
Opublikował: Anna Śliwińska (7 grudnia 2015, 16:33:33)
Podmiot udostępniający: Przedszkole Miejskie Nr 14

Ostatnia zmiana: Sylwia Pawłowska (26 października 2023, 19:22:26)
Zmieniono: edycja treści

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 3500