Rejestry i Archiwa

Rejestrów zawierających dane osobowe nie udostępnia się osobom postronnym, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08. 1997 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926).
Dokumenty archiwalne są udostępniane na terenie przedszkola osobom upoważnionym na ich wniosek.

Sposoby i zasady udostępniania danych zawartych w rejestrach i ewidencjach: Dokumenty udostępniane są powołanym do tego organom kontrolującym na terenie placówki.


Rejestry, ewidencje, archiwa i zasady ich udostępniania:

 • księga zarządzeń Dyrektora przedszkola,
 • rejestr uchwał Rady Pedagogicznej,
 • spis inwentaryzacyjny,
 • planowanie, sprawozdawczość,
 • rejestr inwestycji i remontów w szkole (książka obiektu budowlanego)
 • rejestr korespondencji,
 • ewidencja pieczęci i pieczątek,
 • rejestr upoważnień,
 • protokoły zebrań Rady Pedagogicznej,
 • protokoły zebrań Rady Rodziców,
 • archiwum przedszkolne (wykaz teczek zarchiwizowanych).
 

metryczka


Wytworzył: Anna Śliwińska na podstawie informacji otrzymanej od dyrekcji PM Nr 14 (23 września 2015)
Opublikował: Anna Śliwińska (23 września 2015, 15:51:10)
Podmiot udostępniający: Przedszkole Miejskie Nr 14

Ostatnia zmiana: Anna Śliwińska (7 grudnia 2015, 12:22:33)
Zmieniono: Edycja treści

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2572