Zestaw programów

Załącznik do Zarządzenia Nr 06/2024 dyrektora PM 11 z dnia 25.01.2024 r.

ZESTAW PROGRAMÓW WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO
OBOWIĄZUJĄCY W PRZEDSZKOLU MIEJSKIM NR 11 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI
W PABIANICACH W ROKU SZKOLNYM 2023/2024

AKTUALIZACJA - obowiązuje od dnia 01.02.2024 r.
 1. Kocham przedszkole. Program wychowania przedszkolnego; M. Pleskot, A. Staszewska - Mieszek; WSiP 2018; numer dopuszczenia: P.2/08/2018; grupa I, grupa III, grupa V
 2. Drużyna marzeń. Program wychowania przedszkolnego; J. Wasilewska; WSiP 2021; numer dopuszczenia: P.1/08/2022; grupa II, grupa VI
 3. Planeta dzieci, Prawda, dobro, piękno w świecie wartości. Program wychowania przedszkolnego; J. Wasilewska; WSiP 2019; numer dopuszczenia: P.1/08/2020; grupa IV, grupa VII
 4. TAK dla Jezusa. Program nauczania religii w przedszkolu; ks. dr K. Zegan, E. Kondrak, B. Norek; wyd. JEDNOŚĆ Kielce 2020; nr AZ-)-01/20 na terenie całej Polski, z zachowaniem praw biskupów diecezjalnych; dla dzieci uczęszczających do grupy II, III, IV, V, VII (zadeklarowanych na zajęcia religii)
 5. Program zajęć dodatkowych "Bezpieczny przedszkolak - mądry przedszkolak, czyli o tym jak zachować się w różnych życiowych sytuacjach"; A. Baśko, K. Wota - Magdziarz; PM 11 2015; numer dopuszczenia: P.3/08/2015; grupa II
 6. Program zajęć dodatkowych "Mówię ładnie - profilaktyka logopedyczna"; K. Wota - Wendler; PM 11 2021; numer dopuszczenia: P.2/09/2021; grupa II
 7. Program innowacyjny "Matematyka wokół nas"; A. Łukasik - Frątczak; PM 11 2021; numer dopuszczenia: P.1/09/2021; grupa VII
 8. Program innowacyjny "Pomocowy zawrót głowy"; M. Witusik - Kamieniak; PM 11 2023; numer dopuszczenia: P.1/04/2023; grupa III
 9. Program innowacyjny "Dobrze słyszę, ładnie mówię"; A. Pacyniak - Gieranowska; PM11 2024; numer dopuszczenia: P.1/01/2024; wybrane dzieci

zatwierdzam do realizacji
Pabianice, 25.01.2024 r.
dyrektor PM 11 - Monika Witusik - Kamieniak
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 09/2023 Rady Pedagogicznej PM 11 z dnia 29.08.2023 r.

ZESTAW PROGRAMÓW WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO
OBOWIĄZUJĄCY W PRZEDSZKOLU MIEJSKIM NR 11 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI
W PABIANICACH W ROKU SZKOLNYM 2023/2024

 1. Kocham przedszkole. Program wychowania przedszkolnego; M. Pleskot, A. Staszewska - Mieszek; WSiP 2018; numer dopuszczenia: P.2/08/2018; grupa I, grupa III, grupa V
 2. Drużyna marzeń. Program wychowania przedszkolnego; J. Wasilewska; WSiP 2021; numer dopuszczenia: P.1/08/2022; grupa II, grupa VI
 3. Planeta dzieci, Prawda, dobro, piękno w świecie wartości. Program wychowania przedszkolnego; J. Wasilewska; WSiP 2019; numer dopuszczenia: P.1/08/2020; grupa IV, grupa VII
 4. TAK dla Jezusa. Program nauczania religii w przedszkolu; ks. dr K. Zegan, E. Kondrak, B. Norek; wyd. JEDNOŚĆ Kielce 2020; nr AZ-)-01/20 na terenie całej Polski, z zachowaniem praw biskupów diecezjalnych; dla dzieci uczęszczających do grupy II, III, IV, V, VII (zadeklarowanych na zajęcia religii)
 5. Program zajęć dodatkowych "Bezpieczny przedszkolak - mądry przedszkolak, czyli o tym jak zachować się w różnych życiowych sytuacjach"; A. Baśko, K. Wota - Magdziarz; PM 11 2015; numer dopuszczenia: P.3/08/2015; grupa II
 6. Program zajęć dodatkowych "Mówię ładnie - profilaktyka logopedyczna"; K. Wota - Wendler; PM 11 2021; numer dopuszczenia: P.2/09/2021; grupa II
 7. Program innowacyjny "Matematyka wokół nas"; A. Łukasik - Frątczak; PM 11 2021; numer dopuszczenia: P.1/09/2021; grupa VII
 8. Program innowacyjny "Pomocowy zawrót głowy"; M. Witusik - Kamieniak; PM 11 2023; numer dopuszczenia: P.1/04/2023; grupa III

zatwierdzam do realizacji
Pabianice, 29.08.2023 r.
dyrektor PM 11 - Monika Witusik - KamieniakZałącznik do Zarządzenia Nr 08/2023 dyrektora PM11 z dnia 04.04.2023 r.

ZESTAW PROGRAMÓW WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO
OBOWIĄZUJĄCY W PRZEDSZKOLU MIEJSKIM NR 11 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI
W PABIANICACH W ROKU SZKOLNYM 2022/2023

AKTUALIZACJA - obowiązuje od dnia 01.05.2023 r.
 1.  Rozwój  - wychowanie - edukacja. Program wychowania przedszkolnego; A. Stalmach - Tkacz, K. Mucha; Nowa Era 2018; numer dopuszczenia: P.1/08/2018; grupa VII
 2. Kocham przedszkole. Program wychowania przedszkolnego; M. Pleskot, A. Staszewska - Mieszek; WSiP 2018; numer dopuszczenia: P.2/08/2018; grupa I, grupa III, grupa V, grupa VIII
 3. Drużyna marzeń. Program wychowania przedszkolnego; J. Wasilewska; WSiP 2021; numer dopuszczenia: P.1/08/2022; grupa II, grupa VI
 4. Planeta dzieci, Prawda, dobro, piękno w świecie wartości. Program wychowania przedszkolnego; J. Wasilewska; WSiP 2019; numer dopuszczenia: P.1/08/2020; grupa IV, grupa IX
 5. TAK dla Jezusa. Program nauczania religii w przedszkolu; ks. dr K. Zegan, E. Kondrak, B. Norek; wyd. JEDNOŚĆ Kielce 2020; nr AZ-)-01/20 na terenie całej Polski, z zachowaniem praw biskupów diecezjalnych; dla dzieci uczęszczających do grupy I, IV, V, VII oraz IX (zadeklarowanych na zajęcia religii)
 6. Program zajęć dodatkowych "Bezpieczny przedszkolak - mądry przedszkolak, czylo o tym jak zachować się w różnych życiowych sytuacjach"; A. Baśko, K. Wota - Magdziarz; PM 11 2015; numer dopuszczenia: P.3/08/2015; grupa II, grupa VII
 7. Program zajęć dodatkowych "Mówię ładnie - profilaktyka logopedyczna"; K. Wota - Wendler; PM 11 2021; numer dopuszczenia: P.2/09/2021; grupa II
 8. Program innowacyjny "Matematyka wokół nas"; A. Łukasik - Frątczak; PM 11 2021; numer dopuszczenia: P.1/09/2021; grupa IX
 9. Program innowacyjny "pomocy zawrót głowy"; M. Witusik - Kamieniak; PM11 2023; numer dopuszczenia: P.1/04/2023; grupa III
zatwierdzam do realizacji
Pabianice, 04.04.2023 r.
dyrektor PM 11 - Monika Witusik - KamieniakZałącznik Nr 1 do Uchwały Nr 08/2022 Rady Pedagogicznej PM 11 z dnia 30.08.2022 r.

ZESTAW PROGRAMÓW WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO
OBOWIĄZUJĄCY W PRZEDSZKOLU MIEJSKIM NR 11 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI
W PABIANICACH W ROKU SZKOLNYM 2022/2023

 1.  Rozwój  - wychowanie - edukacja. Program wychowania przedszkolnego; A. Stalmach - Tkacz, K. Mucha; Nowa Era 2018; numer dopuszczenia: P.1/08/2018; grupa VII
 2. Kocham przedszkole. Program wychowania przedszkolnego; M. Pleskot, A. Staszewska - Mieszek; WSiP 2018; numer dopuszczenia: P.2/08/2018; grupa I, grupa III, grupa V, grupa VIII
 3. Drużyna marzeń. Program wychowania przedszkolnego; J. Wasilewska; WSiP 2021; numer dopuszczenia: P.1/08/2022; grupa II, grupa VI
 4. Planeta dzieci, Prawda, dobro, piękno w świecie wartości. Program wychowania przedszkolnego; J. Wasilewska; WSiP 2019; numer dopuszczenia: P.1/08/2020; grupa IV, grupa IX
 5. TAK dla Jezusa. Program nauczania religii w przedszkolu; ks. dr K. Zegan, E. Kondrak, B. Norek; wyd. JEDNOŚĆ Kielce 2020; nr AZ-)-01/20 na terenie całej Polski, z zachowaniem praw biskupów diecezjalnych; dla dzieci uczęszczających do grupy I, IV, V, VII oraz IX (zadeklarowanych na zajęcia religii)
 6. Program zajęć dodatkowych "Bezpieczny przedszkolak - mądry przedszkolak, czylo o tym jak zachować się w różnych życiowych sytuacjach"; A. Baśko, K. Wota - Magdziarz; PM 11 2015; numer dopuszczenia: P.3/08/2015; grupa II, grupa VII
 7. Program zajęć dodatkowych "Mówię ładnie - profilaktyka logopedyczna"; K. Wota - Wendler; PM 11 2021; numer dopuszczenia: P.2/09/2021; grupa II
 8. Program innowacyjny "Matematyka wokół nas"; A. Łukasik - Frątczak; PM 11 2021; numer dopuszczenia: P.1/09/2021; grupa IX
zatwierdzam do realizacji
Pabianice, 30.08.2022 r.
dyrektor PM 11 - Monika Witusik - Kamieniak


Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 23/2021 Dyrektora PM 11 z dnia 15.09.2021 r.

ZESTAW PROGRAMÓW WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO
OBOWIĄZUJĄCY
W PRZEDSZKOLU MIEJSKIM NR 11 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI
W PABIANICACH W ROKU SZKOLNYM 2021/2022


AKTUALIZACJA - OBOWIĄZUJE OD DNIA 01.10.2021 R.
 1. Planeta dzieci. Prawda, dobro, piękno w świecie wartości - program wychowania przedszkolnego; J. Wasilewska; WSiP 2019; numer dopuszczenia P.1/08/2020; grupa IV, grupa IX.
 2. Plac zabaw - program wychowania przedszkolnego; E. Janus; WSiP 2019; numer dopuszczenia P.1/08/2019; grupa II
 3. Samodzielne - Wszechstronne - szczęśliwe - program wychowania przedszkolnego; m. Chlidzińska, A. Kacprzak - Kołakowska, A. Kucharczyk, P. Kucharska, A. Pawłowska - Niedbała, M. Pietrzak, A. Smoderek; Nowa Era 2021; numer dopuszczenia P.1/08/2021; grupa VI
 4. Rozwój - Wychowanie - Edukacja - program wychowania przedszkolnego; A. Stalmach - Tkacz, K. Mucha; Nowa Era 2018; numer dopuszczenia P.1/08/2018; grupa VII
 5. Kocham przedszkole - program wychowania przedszkolnego; M.Pleskot, A.Staszewska - Mieszek; WSiP 2018; numer dopuszczenia P.2/08/2018; grupa I, grupa III, grupa V, grupa VIII
 6. Program zajęć dodatkowych: Bezpieczny przedszkolak - mądry przedszkolak, czyli o tym jak zachować się w różnych życiowych sytuacjach - program zajęć dodatkowych; A. Baśko, K. Wota - Magdziarz; PM 11 2015, numer dopuszczenia P.3/08/2015; grupa II, grupa VII
 7. TAK dla Jezusa - program nauczania religii w przedszkolu; ks. dr K. Zegan, E. Kondrak, B. Norek; Wydawnictwo Jedność, Kielce 2020; numer dopuszczenia AZ-0-01/20 na terenie całej Polski z zachowaniem praw biskupów diecezjalnych; grupa I, grupa IV, grupa V, grupa VI, grupa VII, grupa VIII.
 8. Matematyka wokół nas - program innowacyjny; aut: Anna Łukasik - Frątczak, PM 11 2021; numer dopuszczenia P.1/09/2021; grupa IX
 9. Program zajęć dodatkowych "Mówię ładnie - profilaktyka logopedyczna"; aut: Katarzyna Wota - Wendler, PM 11 2021; numer dopuszczenia P.2/09/2021; grupa II

Zatwierdzam do realizacji
Monika Witusik - Kamieniak/dyrektor PM 11


Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 36/2020 Dyrektora PM 11

ZESTAW PROGRAMÓW WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO OBOWIĄZUJĄCY
W PRZEDSZKOLU MIEJSKIM NR 11 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI
W PABIANICACH W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

 1. Planeta dzieci. Prawda, dobro, piękno w świecie wartości - program wychowania przedszkolnego; J. Wasilewska; WSiP 2019; numer dopuszczenia P.1/08/2020; grupa IV, grupa IX.
 2. Plac zabaw - program wychowania przedszkolnego; E. Janus; WSiP 2019; numer dopuszczenia P.1/08/2019; grupa II
 3. Wokół przedszkole - program wychowania przedszkolnego; M. Kwaśniewska, J. Lendzion, W. Żaba - Żabińska; MAC 2018; numer dopuszczenia P.2/08/2019; grupa III
 4. Kocham przedszkole - program wychowania przedszkolnego; wydanie II zmienione; M. Pleskot, A. Staszewska - Mieszek; WSiP 2017; numer dopuszczenia P.1/08/2017; grupa VI
 5. Rozwój - Wychowanie - Edukacja - program wychowania przedszkolnego; A.Stalmach - Tkacz, K. Mucha; Nowa Era 2018; numer dopuszczenia P.1/08/2018; grupa VII
 6. Kocham przedszkole - program wychowania przedszkolnego; M.Pleskot, A.Staszewska - Mieszek; WSiP 2018; numer dopuszczenia P.2/08/2018; grupa I, grupa V, grupa VIII
 7. Bezpieczny przedszkolak - mądry przedszkolak, czyli o tym jak zachować się w różnych życiowych sytuacjach - program zajęć dodatkowych; A. Baśko, K. Wota - Magdziarz; PM 11 2015, numer dopuszczenia P.3/08/2015; grupa II, grupa VII
 8. Podróż po Krainie Zdrowia - program innowacyjny; W. Jarmakowska, B. Morawiec, D. Olejniczak; PM 11 2019; numer dopuszczenia P.3/08/2019; grupa V
 9. Kochamy dobrego Boga - program nauczania religii dzieci w wieku przedszkolnym; Komisja Wychowania Katolickiego Wydawnictwo Święty Wojciech 2010; numer dopuszczenia AZ-0-01/10 zatwierdzony do realizacji przez Wydział Katechetyczny Łódzkiej Kurii Metropolitarnej; grupa I, grupa II, grupa III, grupa IV, grupa V, grupa VI, grupa VIII

Zestaw programów 2019-2020 (139kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Katarzyna Barasińska (25 września 2019)
Opublikował: Aleksandra Flajszer (19 września 2015, 21:08:36)
Podmiot udostępniający: Przedszkole Miejskie Nr 11

Ostatnia zmiana: Monika Witusik-Kamieniak (1 lutego 2024, 17:03:22)
Zmieniono: edycja treści

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 3669