Organizacja

Organizacja

1. Organami przedszkola są:

 • Dyrektor
 • Rada pedagogiczna
 • Rada Rodziców

2. Przedszkole funkcjonuje zgodnie z arkuszem organizacji pracy placówki, zatwierdzonym przez organ prowadzący przedszkola na dany rok szkolny.

3. Przedszkole pracuje w godzinach od 6.00 do 17.00 od poniedziałku do piątku.

4. Do przedszkola może uczęszczać  max 205 dzieci w 9 oddziałach (4 integracyjnych oraz 5 masowych):

 • Grupa I int. - 4-3 latki
 • Grupa II  – 6 latki
 • Grupa III int. - 6-5 latki
 • Grupa IV int. -  6-5 latki
 • Grupa V int. - 5 latki
 • Grupa VI – 4 latki
 • Grupa VII – 3 latki
 • Grupa VIII – 4-5 latki
 • Grupa IX  – 6 latki

5. Do realizacji celów statutowych, przedszkole posiada:

 • 9 sal dydaktycznych 
 • 2 sale plastyczne, w tym wyposażoną w tablicę multimedialną
 • 4 gabinety specjalistyczne do zajęć: korekcyjno – kompensacyjnych i  terapii  psychologicznej,    logopedycznych, rewalidacyjnych, rehabilitacji ruchowej
 • salę  gimnastyczną do zabaw ruchowych
 • 3 szatnie 
 • jadalnię
 • pomieszczenia kuchenne z zapleczem magazynowym
 • ogród przedszkolny

6. Przedszkole zatrudnia :
     A. pracowników pedagogicznych, których zadania określono w Statucie przedszkola:

 • Nauczycieli wychowania przedszkolnego
 • Nauczycieli wspomagających
 • Logopedę
 • Psychologa
 • Pedagoga  specjalnego
 • Fizjoterapeutę,  w tym Instruktora gimnastyki korekcyjnej
 • Nauczyciela religii 
 • Instruktora rytmiki na podstawie umowy o świadczenie usług edukacyjnych
 • Lektora języka angielskiego 

    B. pracowników niepedagogicznych, których zadania określono w Statucie przedszkola :
 • Główna  księgowa
 • Samodzielny referent ds. płac
 • Samodzielny referent ds. ZFŚS
 • Intendent
 • Pomoce nauczyciela
 • Kucharz
 • Pomoce kuchenne
 • Starszy konserwator

metryczka


Wytworzył: Katarzyna Barasińska (8 stycznia 2016)
Opublikował: Aleksandra Flajszer (25 sierpnia 2015, 16:39:26)
Podmiot udostępniający: Przedszkole Miejskie Nr 11

Ostatnia zmiana: Aleksandra Flajszer (10 listopada 2019, 10:44:39)
Zmieniono: Aktualizacja informacji

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 789