Rekrutacja na rok szkolny 2024/2025

INFORMACJA DLA RODZICÓW DZIECI NOWYCH 
Rekrutacja na rok szkolny 2024/2025 dla dzieci nowych do Przedszkoli Miejskich prowadzonych przez miasto Pabianice będzie odbywać się w dniach: 26.02.2024r. – 15.03.2024r. drogą elektroniczną poprzez stronę:https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/pabianice 
Rolą i zadaniem rodziców jest zalogowanie się na stronie i wypełnienie krok po kroku wniosku przyjęcia dziecka do przedszkola oraz załączników. Prosimy w pierwszym etapie rekrutacji wydrukować w/w dokumenty oraz dostarczyć  w określonym terminie do przedszkola.
Prosimy o dokładne zapoznanie się z zasadami i terminami rekrutacji, gdyż wnioski i dokumenty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Wszystkie zmiany dokonane przez rodziców po złożeniu wniosku powinny być zgłoszone u dyrekcji przedszkola wraz z pisemną adnotacją. 
Zarządzenie dyrektora- terminy rekrutacji na rok szkolny 2024/2025 (110kB) pdf
Zarządzenie Prezydenta w sprawie rekrutacji na rok szkolny 2024/2025 (300kB) pdf
Zasady rekrutacji na rok szkolny 2024/2025.pdf (76kB) pdf

INFORMACJA DLA RODZICÓW DZIECI OBECNIE UCZĘSZCZAJĄCYCH DO NASZEGO PRZEDSZKOLA
Rodzice dzieci już uczęszczających do naszego przedszkola, wyrażający chęć kontynuacji pobytu dziecka w przedszkolu, zobowiązani są do złożenia „Deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego” w terminie od 19.02.2024r. do 22.02.2024r.
Deklarację o kontynuacji wychowania przedszkolnej można będzie pobrać od nauczycieli grup, ze strony internetowej przedszkola. Wypełnioną deklarację należy dostarczyć do przedszkola do 22.02.2024 r.
Rodzice, których dziecko nie będzie kontynuowało edukacji w naszym przedszkolu (nie dotyczy dzieci 7 letnich obowiązkowo rozpoczynających edukację szkolną), proszeni są o poinformowanie o tym fakcie dyrektora przedszkola w terminie do 19 lutego 2024 r.
Deklaracje złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

metryczka


Wytworzył: Anna Śliwińska (5 lutego 2024)
Opublikował: Sylwia Pawłowska (5 lutego 2024, 19:39:08)
Podmiot udostępniający: Przedszkole Miejskie Nr 14

Ostatnia zmiana: Sylwia Pawłowska (22 lutego 2024, 17:52:43)
Zmieniono: edycja treści

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2707