Rekrutacja 2022 / 2023

REKRUTACJA 2022/2023

  • Wniosek rekrutacyjny należy wypełnić elektronicznie w terminie od 24 lutego do 16 marca 2022 r. na stronie https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/pabianice
  • Do wniosku należy dołączyć zeskanowane oświadczenia/zaświadczenia konieczne do potwierdzenia kryteriów zawartych we wniosku oraz orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego w przypadku dzieci skierowanych do grup integracyjnych.
  • Listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych zostaną ogłoszone w dniu 28 marca 2022 r. o godzinie 10.00 w siedzibie przedszkola i na stronie internetowej.
  • Od 28 marca do 31 marca 2022 r. rodzice składają w wersji elektronicznej na stronie: https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/pabianice oświadczenia o woli przyjęcia dziecka do przedszkola.
  • Listy dzieci przyjętych oraz nieprzyjętych do PM 11 zostaną ogłoszone w dniu 7 kwietnia 2022 r. do godziny 10.00 w siedzibie PM 11 oraz na stronie internetowej.
  • Rodzice dzieci przyjętych do PM 11 ZOBOWIĄZANI SĄ DO NIEZWŁOCZNEGO przyniesienia dokumentów (wydrukowanego i podpisanego wniosku oraz oryginałów wszystkich załączonych w trakcie rekrutacji elektronicznej oświadczeń/zaświadczeń/orzeczeń i opinii) w wersji papierowej do przedszkola.

W pierwszej kolejności do przedszkola przyjmowane będą dzieci zamieszkałe na terenie miasta Pabianice, w wieku 3 - 6 lat.
Przydział dzieci do konkretnych oddziałów w przedszkolu nastąpi po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego. Organizacja grup przedszkolnych (jednorodnych wiekowo lub mieszanych) uzależniona jest od liczby i wieku dzieci kontynuujących edukację przedszkolną i przyjętych w procesie rekrutacji.

Dzieciom nieprzyjętym miejsce realizacji wychowania przedszkolnego wskaże w dniach od 20 do 26 kwietnia 2022 r. Prezydent Miasta Pabianic.


Zarządzenie Dyrektora PM11 w sprawie terminów rekrutacji 2022-2023 (195kB) pdf
Zasady rekrutacji 2022-2023 (165kB) pdf
gazetka 'FIGIELEK REKRUTACYJNY' (1158kB) pdf
Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka (200kB) pdf
Oświadczenie o zatrudnieniu rodziców (180kB) pdf
Zarządzenie Prezydenta Miasta Pabianic w sprawie harmonogramu rekrutacji na rok szkolny 2022-23 (170kB) pdf
Uchwała Rady Miejskiej w sprawie kryteriów stosowanych w postępowaniu rekrutacyjnym (230kB) pdf
metryczka


Wytworzył: M.Witusik-Kamieniak (8 lutego 2022)
Opublikował: Monika Witusik-Kamieniak (8 lutego 2022, 15:20:44)
Podmiot udostępniający: Przedszkole Miejskie Nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi

Ostatnia zmiana: Monika Witusik-Kamieniak (16 lutego 2022, 20:25:25)
Zmieniono: edycja treści

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 248