Docelowa pomoc finansowa na Święta Bożego Narodzenia 2020

ŚWIADCZENIA ZFŚS NA ROK 2020 ZOSTAŁY ZREALIZOWANE. NIE PRZYJMUJEMY WNIOSKÓW.

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych proponuje docelową pomoc finansową na Święta Bożego Narodzenia 2020.

  • Warunkiem otrzymania świadczenia jest złożenie prawidłowo wypełnionego wniosku.
  • Pomoc finansowa należy się wszystkim pracownikom, bez względu na rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu oraz emerytowanym pracownikom przedszkoli miejskich zrzeszonym w funduszu socjalnym z siedzibą w PM 11.
  • Pracownicy zatrudnieni w więcej niż jednym przedszkolu miejskim składają jeden imienny wniosek w wybranej placówce.
  • Dyrektorzy przedszkoli miejskich w Pabianicach zawiadamiają czynnych i emerytowanych pracowników o możliwości, terminach i sposobie skorzystania ze świadczenia.
  • Termin składania wniosków przez czynnych pracowników upływa 25 XI 2020 r.
  • Termin składania wniosków dla emerytowanych pracowników upływa 27 XI 2020 r.
  • Druk wniosku dla emerytowanych pracowników dostępny jest przy drzwiach wejściowych do PM 11 oraz w przedszkolach macierzystych.
  • W szczególnych przypadkach spowodowanych izolacją lub kwarantanną z uwagi na COVID - 19 dopuszcza się złożenie wniosku do 24 XII 2020 r.

metryczka


Wytworzył: Katarzyna Barasińska (6 listopada 2020)
Opublikował: Monika Witusik-Kamieniak (8 listopada 2020, 11:50:08)
Podmiot udostępniający: Przedszkole Miejskie Nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi

Ostatnia zmiana: Monika Witusik-Kamieniak (22 grudnia 2020, 20:53:31)
Zmieniono: edycja treści

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 284