Rejestry, ewidencje, archiwa

Rejestry, ewidencje, archiwa

Nowy wykaz ulic z obwodu SP nr 17

Obwód Szkoły Podstawowej nr 17 im. M.Kozery-Gliszczyńskiej obowiązujący od 1 września 2017 roku [...]

Wykaz ulic z obwodu SP nr 17

Obwód Szkoły Podstawowej nr 17 w Pabianicach [...]

metryczka