Ochrona danych Osobowych

Ochrona danych Osobowych

Zmiana obsługi w zakresie ochrony danych

Informujemy,że od dnia 1 stycznia 2024 roku obsługa w zakresie ochrony danych osobowych świadczona jest przez nowy podmiot zewnętrzny: BEZPIECZNE-DANE.euKlauzula Informacyjna: [...]

Aktualna Klauzula informacyjna

Informujemy, że od 1 stycznia 2023 roku obsługa w zakresie ochrony danych osobowych świadczona jest przez nowy podmiot zewnętrzny: 4B sp. z o.o. Klauzula Informacyjna: [...]

metryczka