Rozliczenia

Rozliczenia

Rozliczenie za rok 2022

Bilans jednostki [...]

Informacja dodatkowa

Informacja dodatkowa [...]

Zestawienie zmian w funduszu jednostki 2021 SP16

Zestawienie zmian w funduszu jednostki 2021 SP16 [...]

Rachunek zysków i strat jednostki

Rachunek zysków i strat jednostki [...]

Bilans 2021

Bilans jednostki budżetowej za rok 2021 [...]

metryczka