Ogłoszenia

Ogłoszenia

Informacja o wynikach naboru

Informacja o wyniku naboru [...]

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na wolne stanowisko urzędnicze [...]

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - referent

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze referenta [...]

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - referent, pełny etat

Zarządzenie o naborze Pabianice 07.02.2022     Zarządzenie nr 53/2021/2022       Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t. j. Dz. U. z 2019 r. [...]

OŚWIADCZENIE o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych

OŚWIADCZENIE o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych [...]

Oświadczenia

Oświadczenia [...]

Kwestionariusz

Kwestionariusz [...]

Zarządzenie 53

Zarządzenie 53 [...]

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - referent pełny etat

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - referent pełny etat [...]

metryczka