Status prawny

Przedszkole   Miejskie   nr  3 w Pabianicach jest jednostką organizacyjną Gminy Miejskiej Pabianice i działa na podstawie:
           
  1. Uchwały Nr XII/101/99 Rady Miasta Pabianic z dnia 24 marca 1999      w sprawie przekształcenia zakładów budżetowych miasta Pabianic pod nazwą Przedszkola Miejskie w jednostki budżetowe. 
  2. Ustawy  z  dnia  7  września 1991 r. o systemie oświaty (tj.  Dz. U. z 2004 roku Nr 256, poz. 2572 z późn. zmianami). 
  3. Ustawy z dnia  26  stycznia  1982 r. – Karta Nauczyciela (tj. Dz. U. z 2006 roku       Nr 97, poz. 674 z późn. zmianami). 
  4. Rozporządzenia  MEN  z  dnia 21 maja 2001 r. w  sprawie  ramowych  statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. Nr 61, poz. 624 z późn. zmianami)Statutu przedszkola
  5. Organem prowadzącym przedszkole jest Gmina Miejska Pabianice. 
  6. Nadzór pedagogiczny sprawuje Łódzki Kurator Oświaty.

metryczka


Wytworzył: Beata Kłos (16 listopada 2015)
Opublikował: Michał Nowak (30 stycznia 2016, 09:51:47)
Podmiot udostępniający: Przedszkole Miejskie Nr 3

Ostatnia zmiana: Michał Nowak (27 kwietnia 2016, 12:07:51)
Zmieniono: Edycja treści

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 3241