Organizacja, kompetencje organów

 1. Organami przedszkola są;
  • Dyrektor/wicedyrektor
  • Rada pedagogiczna
  • Rada Rodziców
  Kompetencje poszczególnych organów znajdują się w Statucie przedszkola .
 2. Przedszkole funkcjonuje zgodnie z projektem organizacyjnym pracy placówki, zatwierdzonym przez organ prowadzący przedszkole.
 3. Przedszkole pracuje w godzinach od 6.00 do 16.30, od poniedziałku do piątku.
 4. Do przedszkole uczęszcza 125 dzieci, które zgrupowane są w pięciu oddziałach:
  • Grupa I- Motylki
  • Grupa II- Pszczółki
  • Grupa III- Żabki
  • Grupa IV- Biedronki
  • Grupa V - Myszki
 5. Do realizacji celów statutowych przedszkole posiada:
  • 5 sal dydaktycznych
  • pokój do zajęć terapeutycznych
  • pokój do zajęć logopedycznych
  • szatnię i hol
  • pomieszczenia kuchenne z zapleczem
  • ogród przedszkolny
 6. Przedszkole zatrudnia pracowników pedagogicznych:
  • Nauczycieli wychowania przedszkolnego
  • Logopedę
  • Nauczyciela religii
  • Nauczyciela języka angielskiego
  • Psychologa
  • Pedagoga specjalnego
  oraz pracowników niepedagogicznych:
  • Samodzielnego referenta / Intendenta
  • Pomoc administracyjną
  • Pomoce nauczyciela
  • Kucharkę
  • Pomoce kucharki
  • Starszego konserwatora
  • Szatniarkę
  Zakresy obowiązków wszystkich pracowników znajdują się w Statucie przedszkola

metryczka


Wytworzył: Renata Włodarczyk (15 października 2015)
Opublikował: Marcin Chojak (15 października 2015, 14:17:06)
Podmiot udostępniający: Przedszkole Miejskie Nr 12

Ostatnia zmiana: Marcin Krawczyk (26 października 2023, 11:52:01)
Zmieniono: modyfikacja pracowników

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2449