Sposób przyjmowania i załatwiania spraw

Przedszkole załatwia i przyjmuje sprawy dotyczące edukacji, kadr, finansów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa:
 • dokumentację kancelaryjną – wg instrukcji kancelaryjnej,
 • dokumentację kadrową i finansową wg odrębnych przepisów.
Sprawy prowadzone przez Przedszkole:
 • Edukacja: zapisy do przedszkola, obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego,
 • wydawanie opinii o dziecku,
 • dzienniki zajęć przedszkola.
Sprawy administracyjne:
 • podpisywanie umów
 • pobieranie opłat za świadczenia przedszkola
 • wydawanie zaświadczeń
 • wydawanie decyzji administracyjnych
Sprawy kadrowe:
 • sprawy osobowe nauczycieli i pracowników niepedagogicznych
Sprawozdawczość:
 • raporty,
 • sprawozdania,

Finanse przedszkola: sprawy dotyczące funkcjonowania finansów placówki udostępniane są organowi prowadzącemu lub organowi kontrolnemu.

Tryb załatwiania spraw:
Przyjęcie lub wypisanie dziecka z przedszkola, zaświadczenia, wydawanie decyzji, opinii, sprawy organizacyjne, wnioski, skargi: dyrektor przedszkola.

Odpłatność za przedszkole: samodzielny referent w dniach:
poniedziałek, środa, czwartek: 7.30- 15.30
wtorek: 7.30.16.00
piątek: 7.30-15.00

Bieżące informacje o dziecku udzielają: nauczycielki poszczególnych grup, specjaliści (logopeda, nauczyciel terapii pedagogicznej).

Sprawy można załatwiać ustnie lub pisemnie.
Sprawy załatwia się według kolejności ich wpływu i stopnia pilności.

metryczka


Wytworzył: Renata Włodarczyk (1 marca 2016)
Opublikował: Marcin Chojak (1 marca 2016, 13:09:13)
Podmiot udostępniający: Przedszkole Miejskie Nr 12

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 509