Rekrutacja do Przedszkola Miejskiego Nr 12 na rok szkolny 2023/2024

➢           Rodzice/prawni opiekunowie dzieci, które obecnie uczęszczają do przedszkoli w dniach od 20 do 23 lutego 2023 r. składają deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2023/2024 w przedszkolu, do którego uczęszcza dziecko.
Deklaracje można pobrać w tym terminie u nauczycielek grup lub ze strony internetowej przedszkola https://pm12p-ce.wikom.pl/strona/rekrutacja .
Brak złożonej deklaracji w wyznaczonym wyżej terminie lub jej złożenie po terminie traktowane będzie przez dyrektorów przedszkoli jako rezygnacja z przedszkola.
 
➢           Od 1 marca 2023 r. rozpoczyna się rekrutacja do Przedszkoli Miejskich prowadzonych przez Miasto Pabianice w roku szkolnym 2023/2024. Wnioski drogą elektroniczną można składać do 21 marca 2023 r.
➢           Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest z wykorzystaniem systemu informatycznego w terminach określonych w zarządzeniu Prezydenta Miasta Pabianic w sprawie określenia harmonogramu przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do przedszkoli prowadzonych przez Miasto Pabianice na rok szkolny 2023/2024.
➢           We wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola wypełnionym elektronicznie rodzic może wskazać trzy wybrane przez siebie przedszkola, zgodnie ze swoimi preferencjami. Dokumenty rekrutacyjne udostępnione będą na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Pabianicach oraz na stronie internetowej wybranego przedszkola.
Zgodnie ze obowiązującymi przepisami dzieci sześcioletnie zobowiązane są odbyć roczne przygotowanie przedszkolne.
 
Dokumenty:
 
Uchwała nr XXIX/312/21 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 4 lutego 2021 r. w sprawie określenia kryteriów stosowanych w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkoli publicznych i publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Pabianice
Zarządzenie Prezydenta Miasta Pabianic nr 424/2022/P z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie ustalenia na rok szkolny 2023/2024 harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli miejskich i klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Pabianice
Zasady rekrutacji do przedszkoli miejskich na rok szkolny 2023/2024
 

Więcej informacji na stronie internetowej przedszkola: https://pm12p-ce.wikom.pl w zakładce REKRUTACJA.

metryczka


Wytworzył: Renata Włodarczyk (9 lutego 2023)
Opublikował: Marcin Krawczyk (9 lutego 2023, 14:35:11)
Podmiot udostępniający: Przedszkole Miejskie Nr 12

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 748