Ogłoszenia

Ogłoszenia

Zapytanie ofertowe

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa materiałów, wyposażenia i pomocy dydaktycznych w ramach programu Laboratoria Przyszłości zgodnie z wykazem, zamieszczonym w załączniku nr 3 do zapytania ofertowego. [...]

Dni wolne od zajęć dydaktycznych

Rok szkolny 2016/17 [...]

metryczka