Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Audyt, 30.03.2022

Audyt dostępności cyfrowej wykonany przez podmiot zewnętrzny, 30.03.2022. [...]

Deklaracja dostępności

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 14 im. Stanisława Staszica w Pabianicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych [...]

metryczka