Zamównia publiczne

Zamównia publiczne

Budowa boiska do piłki nożnej oraz bieżni prostej wraz ze skocznią w dal na terenie Szkoły Podstawowej nr 14 w Pabianicach

Wykaz dokumentów: 1.      ogłoszenie o zamówieniu 2.      siwz 3.      załącznik nr 1 - wzór oświadczenia w sprawie braku podstaw do wykluczenia i [...]

Zapytanie ofertowe nr 1/2017

Szkoła Podstawowa nr 14 im. Stanisława Staszica w Pabianicach zaprasza do złożenia oferty na remont korytarzy na I i II piętrze w budynku szkoły z klatkami schodowymi [...]

protokół z rozstrzygnięcia przetargu

wynik przetargu na tablice multimedialne [...]

Zapytanie ofertowe nr 3/2016

Szkoła Podstawowa nr 14 im. Stanisława Staszica w Pabianicach zaprasza do złożenia oferty na remont sali gimnastycznej [...]

Zapytanie ofertowe nr 2/2016

Szkoła Podstawowa nr 14 im. Stanisława Staszica w Pabianicach zaprasza do złożenia oferty na Tablice Multimedialne. [...]

Zapytanie ofertowe nr 1/2016

Szkoła Podstawowa nr 14 im. Stanisława Staszica w Pabianicach zaprasza do złożenia oferty na Tablice Multimedialne.Szczegóły w materiałach do pobrania: [...]

metryczka