BUDOWA BIEŻNI PROSTEJ WRAZ ZE SKOCZNIĄ W DAL ORAZ ROZBIÓRKĄ BUDYNKU GOSPODARCZEGO NA TERENIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5 W PABIANICACH Numer referencyjny – 1/2019

Nazwa postępowania: Budowa bieżni prostej wraz ze skocznią w dal oraz rozbiórką budynku gospodarczego na terenie Szkoły Podstawowej nr 5 w Pabianicach 
Wykaz dokumentów:

ZAŁĄCZNIKI:

1.       ogłoszenie o zamówieniu.pdf (411kB) pdf
2.      siwz siwz.pdf (468kB) pdf
3.      załącznik nr 1 - wzór oświadczenia w sprawie braku podstaw do wykluczenia i spełnianiu warunków udziału załącznik nr 1 - wzór oświadczenia w sprawie braku podstaw do wykluczenia i spełnianiu warunków udziału.pdf (290kB) pdf
4.      załącznik nr 2 - wzór informacji albo listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej załącznik nr 2 - wzór informacji o grupie kapitałowej.pdf (268kB) pdf
5.      załącznik nr 3 - wzór wykazu doświadczenia wykonawcy załącznik nr 3 - wzór wykazu podobnych zamówień.pdf (290kB) pdf
6.      załącznik nr 4 - wzór wykazu osób załącznik nr 4 - wzór wykazu osób.pdf (279kB) pdf
7.      załącznik nr 5 - wzór wykazu - zakres podwykonawstwa załącznik nr 5 - wzór zakresu podwykonastwa.pdf (275kB) pdf
8.      załącznik nr 6 – wzór oświadczenia w sprawie braku podstaw do wykluczenia załącznik nr 6 - wzór oświadczenia w sprawie braku podstaw do wykluczenia.pdf (269kB) pdf
9.      załącznik nr 7 – wzór przykładowego zobowiązania podmiotu trzeciego załącznik nr 7 - wzór zobowiązania podmiotu trzeciego.pdf (288kB) pdf
10.  załącznik nr 8 – wzór oświadczenia w sprawie zatrudnienia załącznik nr 8 - wzór oświadczenia w sprawie zatrudnienia.pdf (261kB) pdf
11.  załącznik nr 9 - wzór formularza ofertowego załącznik nr 9 - wzór formularza oferty.pdf (383kB) pdf
12.  załącznik nr 10 - wzór umowy załącznik nr 10 - wzór umowy.pdf (472kB) pdf
13.  załącznik nr 11 – wzór umowy powierzenia załącznik nr 11- wzór umowy powierzenia.pdf (381kB) pdf
14.  dokumentacja techniczna dokumentacja techniczna
15.  specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych
16.  przedmiary przedmiary.zip (264kB) zip
17.  ogłoszenie o zmianie ogłoszenia ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf (198kB) pdf
18.  Pismo z dnia 03.10.2019 roku - wyjaśnienia do treści siwz Pismo z dnia 03.10.2019 roku - wyjaśnienia do treści siwz.pdf (245kB) pdf
19.  Pismo z dnia 03.10.2019 roku - wyjaśnienia do treści siwz str. 2 Pismo z dnia 03.10.2019 roku - wyjaśnienia do treści siwz str. 2.pdf (84kB) pdf
20.. pismo z dnia 04.10.2019 roku - wyjaśnienia treści siwz pismo z dnia 04.10.2019 roku - wyjaśnienia treści siwz.pdf (406kB) pdf
21.  pismo z dnia 08.10.2019 roku - wyjaśnienia treści siwz pismo z dnia 08.10.2019 roku - wyjaśnienia treści siwz.pdf (452kB) pdf
22.  pismo z dnia 14.10.2019 roku - wyjaśnienia treści siwz pismo z dnia 14.10.2019 roku - wyjaśnienia treści siwz.pdf (518kB) pdf
23.  informacje powzięte w wyniku otwarcia ofert informacje powzięte w wyniku otwarcia ofert.pdf (282kB) pdf
24.  ogłoszenie o wyniku postępowania ogłoszenie o wyniku postępowania.pdf (415kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Dariusz Sauter (29 września 2019)
Opublikował: Dariusz Sauter (29 września 2019, 22:11:14)
Podmiot udostępniający: Szkoła Podstawowa Nr 5

Ostatnia zmiana: Dariusz Sauter (21 października 2019, 11:24:08)
Zmieniono: uzupełnianie dokumentacji

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1748