Sposób przyjmowania i załatwiania spraw

Przedszkole załatwia i przyjmuje sprawy dotyczące edukacji, kadr, finansów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa:
 • dokumentację kancelaryjną - wg instrukcji kancelaryjnej,
 • dokumentację kadrową i finansową wg odrębnych przepisów.

Sprawy prowadzone przez Przedszkole:

Edukacja:
 • zapisy do przedszkola, obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego,
 • wydawanie opinii o dziecku,
 • dzienniki zajęć przedszkola.

Sprawy administracyjne:
 • podpisywanie umów
 • pobieranie opłat za świadczenia przedszkola
 • wydawanie zaświadczeń
 • wydawanie decyzji administracyjnych

Sprawy kadrowe:
 • sprawy osobowe nauczycieli i pracowników niepedagogicznych

Sprawozdawczość:
 • raporty
 • sprawozdania
Finanse przedszkola: sprawy dotyczące funkcjonowania finansów placówki udostępniane są organowi prowadzącemu lub organowi kontrolnemu.

Tryb załatwiania spraw:
Przyjęcie lub wypisanie dziecka z przedszkola, zaświadczenia, wydawanie decyzji, opinii, sprawy organizacyjne, wnioski, skargi: dyrektor przedszkola.

Odpłatność za przedszkole: samodzielny referent
Bieżące informacje o dziecku udzielają: nauczycielki poszczególnych grup, specjaliści (logopeda, nauczyciel terapii pedagogicznej).

Sprawy można załatwić ustnie lub pisemnie.
Sprawy załatwia się według kolejności ich wpływu i stopnia pilności. 


metryczka


Wytworzył: Dyrektor Magdalena Sadzisz (26 października 2016)
Opublikował: Justyna Sałaga (26 października 2016, 18:28:49)
Podmiot udostępniający: Przedszkole Miejskie Nr 8

Ostatnia zmiana: Justyna Sałaga (2 marca 2017, 13:52:32)
Zmieniono: zmiany edytorskie

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1946