Status prawny

Przedszkole Miejskie nr 16 Z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi w Pabianicach jest jednostką organizacyjną Gminy Miejskiej Pabianice nie posiadającą osobowości prawnej i działa na podstawie:
  • Uchwały Nr XII/101/99 Rady Miasta Pabianic z dnia 24 marca 1999 w sprawie przekształcenia zakładów budżetowych miasta Pabianic pod nazwą Przedszkola Miejskie w jednostki budżetowe.
  • Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004 roku Nr 256, poz. 2572 z późn. zmianami).
  • Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz.U. 2014 nr 0 poz. 191 z późn. zmianami).
  • Rozporządzenia MEN z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. Nr 61, poz. 624 z późn. zmianami)- Statutu przedszkola.
Organem prowadzącym przedszkole jest Gmina Miejska Pabianice.
Nadzór pedagogiczny sprawuje Łódzki Kurator Oświaty.

metryczka


Wytworzył: Beata Adasiak (11 lutego 2016)
Opublikował: Michał Nowak (29 lutego 2016, 22:48:43)
Podmiot udostępniający: Przedszkole Miejskie Nr 16 z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi

Ostatnia zmiana: Michał Nowak (27 kwietnia 2016, 12:38:25)
Zmieniono: Edycja treści

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1749