Zapytanie ofertowe: Renowacja rury kanalizacyjnej DN200 o długości 65 metrów metodą rękawa utwardzanego promieniami UV

Pabianice, 03.07.2024r.
Szkoła Podstawowa nr 14
Im. Stanisława Staszica
ul. Ostatnia 15a
95-200 Pabianice
NIP 7311235588
Regon 000213925
Tel. 422156253
 
Znak sprawy SP14.26.1.2024
 
 
 
ZAPYTANIE OFERTOWE
 
 
Szkoła Podstawowa nr 14 im. Stanisława Staszica ul. Ostatnia 15a, 95-200 Pabianice
(zamawiający)

zaprasza do złożenia oferty na:
Renowacja rury kanalizacyjnej DN200 o długości około 65 metrów metodą rękawa utwardzonego promieniami UV.
(nazwa zamówienia)
 

Termin realizacji zamówienia: do 23.08.2024r.
 
Przedmiot zamówienia:
Renowacja rury kanalizacyjnej DN 200 o długości około 65 metrów metodą rękawa utwardzonego promieniami UV. Przygotowanie kanałów, czyszczenie, inspekcja CCTV, montaż rękawa z włókna szklanego o konstrukcji samonośnej nasączonego żywicą poliestrową utwardzanego promieniami UV o minimum SN 2 gr. 3mm. Inspekcja powykonawcza CCTV DN200 około 65,00mb. Otwarcie przykanalików specjalistycznym sprzętem do frezowania – 6 sztuk.
 
Dodatkowe obowiązki wykonawcy: Zabezpieczenie instalacji przed podtopieniami w trakcie wykonywania prac renowacyjnych. Utylizacja osadów i odpadów wydobytych z kanału. Zabezpieczenie i oznakowanie terenu wykonywanych prac. Przestrzeganie przepisów BHP.
 
Dodatkowe warunki zamówienia: Podczas wykonywania robót będą ściśle przestrzegane wytyczne i wymagania określone w przedmiotowych normach, PN-EN ISO 11296-1, PN-EN ISO 11296-4, PN-EN ISO 11295.
 
Oferty należy składać w sekretariacie szkoły lub przesłać na adres email: sekretariat@spnr14pabianice.pl w terminie do dnia 10.07.2024r. do godz. 10.00.
 
Informacje pod numerem 422156253 lub email: sekretariat@spnr14pabianice.pl
 
Zamawiający dopuszcza możliwość unieważnienia postępowania lub odstąpienia od zawarcia umowy w każdym czasie bez podania przyczyny oraz negocjacji ceny z wykonawcą wyłonionym w procedurze zamówienia.
 
 
 
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 14
im. Stanisława Staszica w Pabianicach
dr Dariusz Wypych             
Zapytanie ofertowe (14kB) word

metryczka


Wytworzył: Joanna Jóźwicka (3 lipca 2024)
Opublikował: Marcin Krawczyk (3 lipca 2024, 13:42:32)
Podmiot udostępniający: Szkoła Podstawowa Nr 14

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 105