Zgłaszanie naruszeń prawa Unii Europejskiej

Zgłaszanie naruszeń prawa Unii Europejskiej

Informacje o dokonywaniu zgłoszeń nieprawidłowości prawa Unii Europejskiej

Sygnalista to osoba fizyczna, która zgłasza (sygnalizuje) lub ujawnia informacje na temat naruszeń, uzyskane w kontekście związanym z wykonywaną przez nią pracą lub w  środowisku zawodowym. Zgłoszenia mogą być realizowane w [...]

Jak złożyć skargę?

- za pomocą dedykowanego adresu strony do zgłaszania naruszeń prawa i systemu teleinformatycznego do przyjmowania zgłoszeń, który zapewnia bezpieczeństwo zgłoszenia w tym jego poufności i anonimowość – aby dokonać zgłoszenia [...]

metryczka