tresc

To przedszkole fajna sprawa…”

( Hymn przedszkola Miejskiego Nr 4 w Pabianicach )


Koncepcja Przedszkola Miejskiego Nr 4


Wszystkiego, co naprawdę trzeba wiedzieć, nauczyłem się w przedszkolu”

( Robert Fulghum )


WIZJA

Przedszkole Miejskie Nr 4 im. Misia Uszatka w Pabianicach to placówka:

- Najnowocześniejsza i najlepiej wyposażona w mieście.

- Najbardziej ceniona i najchętniej wybierana przez rodziców.

- Ukierunkowana na uczenie się i rozwój.

- Kształtująca kompetencje kluczowe wychowanków.

-Realizująca program kształcenia i oddziaływań wychowawczych wzbogacony innowacyjnymi działaniami nauczycieli.


ZAPEWNIAMY

- Indywidualne traktowanie każdego dziecka oraz bezpieczny, radosny      i wszechstronny rozwój.

- Miłą i przyjazną atmosferę, bezpieczeństwo, profesjonalną opiekę oraz atrakcyjnie spędzony czas.

- Kompleksowe wsparcie i pomoc rodzicom.

- Możliwość nauki języków obcych w zwiększonej liczbie godzin wszystkim dzieciom.

- Rozwój zainteresowań i uzdolnień muzycznych, plastycznych, sportowych.

- Przygotowanie dzieci do życia w społeczeństwie informacyjnym wykorzystującym nowe technologie.

- Kształtowanie prawidłowych postaw prozdrowotnych.


MISJA

Jesteśmy przedszkolem:

- Nowoczesnym, otwartym na potrzeby dzieci i ich rodziców.

- Stwarzającym dzieciom przyjazne warunki do bezpiecznej zabawy        i nauki.

- Dobrze wyposażonym, posiadającym przestrzenny ogród.

- Zapewniającym zdrowe i smaczne oraz urozmaicone posiłki, uwzględniające alergie dziecięce.

- Posiadającym wykwalifikowaną, ambitną i odpowiedzialną kadrę, która doskonali swoją pracę dzieląc się wiedzą i doświadczeniem.

- Aktywnie współpracującym ze środowiskiem lokalnym.

- Angażującym rodziców we wspólne przedsięwzięcia.


ATUTY

PRZEDSZKOLE Z TRADYCJAMI

- Patron Miś Uszatek.

- Hymn przedszkola.

- Własne logo.

- Sztandar.

- Tradycję uroczystego pasowania na przedszkolaka.


WARUNKI LOKALOWE I WYPOSAŻENIE

 - Przestrzenny hol z szatnią.

- Duży ogród z altaną, wyposażony w sprzęt do zabaw ruchowych i ścieżkę zdrowia.

- Patio z piękną szatą roślinną oraz ładnie zagospodarowany teren przed budynkiem przedszkola.

- Duże, kolorowe sale z łazienkami. - Bogato wyposażone kąciki edukacyjne.

- Sprzęt audiowizualny.

- Dodatkowe sale np.: sala rytmiczna, zimowa piaskownica, salon zabaw ruchowych „Colorado”, sala widowiskowo-gimnastyczna,sala plastyczna.

- Własna kuchnia i osobne jadalnie.


OFERTA EDUKACYJNA

- Innowacyjne programy autorskie.

- Lekcje i warsztaty edukacyjne.

- Zajęcia dodatkowe dla wszystkich dzieci : rytmika, język angielski, katecheza

- Zajęcia rozwijające uzdolnienia dzieci:

  • kółko plastyczne

  • kółko muzyczne

- Zajęcia wspierające rozwój w formie terapii.

- Dodatkowe zajęcia odpłatne: taneczne, sportowe i język angielski.

- Koncerty muzyczne.

- Teatrzyki.

- Wycieczki.


KADRA PRZEDSZKOLA

-Wykwalifikowana, kreatywna, ustawicznie doskonaląca się.

- Współpracująca ze sobą, otwarta na potrzeby dzieci i rodziców.

- Stymulująca indywidualny rozwój dzieci.

- Specjaliści: logopeda, psycholog, dietetyk, oligofrenopedagog.


WYŻYWIENIE

- Smaczne, zdrowe i urozmaicone posiłki przygotowywane według zalecanych norm żywieniowych.

- Uwzględniające diety i alergie pokarmowe dzieci.


BEZPIECZEŃSTWO

Budynek wyposażony w:

- Nowoczesny system monitorujący przyprowadzanie i odbiór dzieci.

- Domofon.

- Blokadę drzwi.


WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI

-Wypracowanie wspólnych zasad wychowawczo-dydaktycznych.

-Angażowanie rodziców do różnych działań na rzecz przedszkola:

  • akcje charytatywne

  • pozyskiwanie środków finansowych ( kiermasze, sponsoring)

  • współorganizowanie i udział w uroczystościach


PROMOCJA PRZEDSZKOLA

- Współpraca ze środowiskiem lokalnym ( m. in. biblioteki, Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej, Komenda Powiatowa Policji, Straż Miejska, Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego, muzea, jednostki wojskowe, media, domy kultury, szkoła muzyczna, przedszkola, szkoły podstawowe, ośrodki dziennego pobytu).

- Udział i organizacja konkursów plastycznych, muzycznych, sportowych, recytatorskich, matematycznych, ekologicznych, teatralnych o zasięgu miejskim, powiatowym, ogólnopolskim i międzynarodowym.

- Strona internetowa przedszkola.

- Udział w akcjach charytatywnychABSOLWENT Naszego Przedszkola jest


Kreatywny, otwarty i ambitny ukierunkowany na:

- Rozwijanie swoich uzdolnień i zainteresowań

dalsze zdobywanie wiedzy i umiejętności matematyczno – przyrodniczych.

- Współpracę ze środowiskiem lokalnym.

- Kultywowanie tradycji rodzinnych, regionalnych, narodowych

- Niesienie pomocy innym.

- Stosowanie zasad zdrowego i bezpiecznego stylu życia.

- Wykorzystywanie na co dzień poznanych wartości.

- Zdobywanie umiejętności porozumiewania się w języku obcym.

- Ustawiczne zdobywanie wiedzyPRIORYTETY na lata 2016 - 2020


Kształtowanie kompetencji kluczowych u dzieci w wieku przedszkolnym ze szczególnym uwzględnieniem kompetencji czytelniczych

Wykorzystanie technologii ICT – technologii informacyjno – komunikacyjnej w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnymmetryczka


Wytworzył: Bogusława Szymańska (15 stycznia 2017)
Opublikował: Bogusława Szymańska (15 stycznia 2017, 16:08:18)
Podmiot udostępniający: Przedszkole Miejskie Nr 4

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2139