Remont nawierzchni boiska do piłki nożnej na terenie Szkoły Podstawowej nr 3 im. Mikołaja Kopernika w Pabianicach

Numer postępowania: SP3.271.4.2020

Ogłoszenie o zamówieniu (415kB) pdf
Swiz (485kB) pdf
załącznik nr 1 do siwz - wzór oświadczenia w sprawie braku podstaw do wykluczenia i spełnianiu warunków udziału (294kB) pdf
załącznik nr 2 do siwz - wzór informacji o grupie kapitałowej (275kB) pdf
załącznik nr 3 do siwz - wzór wykazu podobnych zamówień (296kB) pdf
załącznik nr 4 do siwz - wzór wykazu osób (285kB) pdf
załącznik nr 5 do siwz - wzór zakresu podwykonawstwa (278kB) pdf
załącznik nr 6 do siwz – wzór oświadczenia w sprawie braku podstaw do wykluczenia (273kB) pdf
załącznik nr 7 do siwz – wzór zobowiązania podmiotu trzeciego (293kB) pdf
załącznik nr 8 do siwz – wzór oświadczenia w sprawie zatrudnienia (264kB) pdf
załącznik nr 9 do siwz - wzór formularza oferty (382kB) pdf
załącznik nr 10 do siwz - wzór umowy (355kB) pdf
załącznik nr 11 do siwz – wzór umowy powierzenia (414kB) pdf
dokumentacja techniczna (2300kB) zip
specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (555kB) pdf
przedmiar (69kB) pdf
Pismo z dnia 12.01.2021 roku - odpowiedzi na pytania do siwz (462kB) pdf
Pismo z dnia 14.01.2021 roku - odpowiedzi na pytania do siwz (359kB) pdf
Pismo z dnia 18.01.2021 roku - odpowiedzi na pytania do siwz (396kB) pdf
INFORMACJE POWZIĘTE W WYNIKU OTWARCIA OFERT (287kB) pdf
Ogłoszenie o wyniku postępowania (477kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Małgorzata Borowiec - Mondzielewska (30 grudnia 2020)
Opublikował: Agnieszka Jabłońska (30 grudnia 2020, 14:05:34)
Podmiot udostępniający: Szkoła Podstawowa Nr 3

Ostatnia zmiana: Agnieszka Jabłońska (2 lutego 2021, 08:28:55)
Zmieniono: Dołożenie załącznika

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 491