Rekrutacja

Rekrutacja

Informacja w sprawie rekrutacji

REKRUTACJA DZIECI NA ROK SZKOLNY 2020/2021 ZOSTAŁA ZAKOŃCZONA - WYNIKI REKRUTACJI ZOSTAŁY OGŁOSZONE W DNIU 6 IV 2020 W SIEDZIBIE PRZEDSZKOLA ORAZ NA STRONIE INTERNETOWEJ. [...]

Informacja dla rodziców dotycząca listy dzieci przyjetych do przedszkola

Drodzy Rodzice:Ogłoszenie wyników rekrutacji na stronie internetowej przedszkola to najistotniejsza zmiana zawarta w nowelizacji rozporządzenia MEN z dnia 25.03.2020r.   Listy dzieci przyjętych do naszego przedszkola [...]

metryczka