Dane podstawowe

Przedszkole Miejskie Nr 12
ul. Śniadeckiego 6 a
95-200 Pabianice

tel. +48 42 21 49 088
fax +48 42 22 74 546

e-mail: przedszkole@pm12.miasto.pabianice.pl
strona internetowa pm12p-ce.wikom.pl

NIP 731-11-29-024
Regon 470010543

 

STATUS PRAWNY

Przedszkole Miejskie nr 12 w Pabianicach jest jednostką organizacyjną Gminy Miejskiej Pabianice nie posiadającą osobowości prawnej i działa na podstawie:

  • Uchwały Nr XII/101/99 Rady Miasta Pabianic z dnia 24 marca 1999 w sprawie przekształcenia zakładów budżetowych miasta Pabianic pod nazwą Przedszkola Miejskie w jednostki budżetowe.
  • Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 910. )
  • Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz. U. 2017 poz. 649)
  • Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela. ( t. j. Dz.U. 2019 poz. 2215)
  • Statutu przedszkola.

Organem prowadzącym przedszkole jest Gmina Miasto Pabianice.
Nadzór pedagogiczny sprawuje Łódzki Kurator Oświaty.

PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI I KOMPETENCJE

Przedmiotem działalności przedszkola jest praca wychowawczo-dydaktyczna i opiekuńcza z dziećmi w wieku przedszkolnym.
Swoją działalność przedszkole prowadzi od poniedziałku do piątku w godz. 6:00 - 17:00.
Przedszkole realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty oraz przepisach wydanych na jej podstawie, a w szczególności podstawie programowej wychowania przedszkolnego.

TRYB DZIAŁANIA

Przedszkole działa na podstawie Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 910. )

metryczka


Wytworzył: Renata Włodarczyk (10 września 2015)
Opublikował: Marcin Chojak (10 września 2015, 13:24:53)
Podmiot udostępniający: Przedszkole Miejskie Nr 12

Ostatnia zmiana: Dorota Chojak (15 września 2020, 12:05:59)
Zmieniono: edycja treści

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 11745