Budowa boiska do piłki nożnej oraz bieżni prostej wraz ze skocznią w dal na terenie Szkoły Podstawowej nr 14 w Pabianicach

Wykaz dokumentów:

1.      ogłoszenie o zamówieniu

ogłoszenie o zamówieniu (419kB) pdf

2.      siwz

siwz (476kB) pdf

3.      załącznik nr 1 - wzór oświadczenia w sprawie braku podstaw do wykluczenia i spełnianiu warunków udziału

załącznik nr 1 (293kB) pdf

4.      załącznik nr 2 - wzór informacji albo listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej

załącznik nr 2 (272kB) pdf

5.      załącznik nr 3 - wzór wykazu doświadczenia wykonawcy

załącznik nr 3 (294kB) pdf

6.      załącznik nr 4 - wzór wykazu osób

załącznik nr 4 (283kB) pdf

7.      załącznik nr 5 - wzór wykazu - zakres podwykonawstwa

załącznik nr 5 (277kB) pdf

8.      załącznik nr 6 – wzór oświadczenia w sprawie braku podstaw do wykluczenia

załącznik nr 6 (270kB) pdf

9.      załącznik nr 7 – wzór przykładowego zobowiązania podmiotu trzeciego

załącznik nr 7 (292kB) pdf

10.  załącznik nr 8 – wzór oświadczenia w sprawie zatrudnienia

załącznik nr 8 (262kB) pdf

11.  załącznik nr 9 - wzór formularza ofertowego

załącznik nr 9 (382kB) pdf

12.  załącznik nr 10 - wzór umowy

załącznik nr 10 (471kB) pdf

13.  załącznik nr 11 – wzór umowy powierzenia

załącznik nr 11 (381kB) pdf

14.  dokumentacja techniczna

dokumentacja techniczna (8192kB) zip

15.  specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych

specyfikacja (385kB) pdf

16.  przedmiar

przedmiar (94kB) pdf

17.  wyjaśnienie treści siwz

wyjaśnienia treści siwz-pismo z dnia 29.07.2019 roku.pdf (531kB) pdf


metryczka


Wytworzył: D.Mik (17 lipca 2019)
Opublikował: Dorota Mik (17 lipca 2019, 10:42:03)
Podmiot udostępniający: Szkoła Podstawowa Nr 14

Ostatnia zmiana: Dorota Mik (29 lipca 2019, 18:23:52)
Zmieniono: wyjaśnienie treści siwz

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 288