Strona główna   >  Mapa Biuletynu

Mapa Biuletynu

 Żłobek Miejski
  · Dane podstawowe
  · Statut
  · Regulaminy
  · Ogłoszenia
  · Rekrutacja
  · Wyróżnienia i oceny
  · Rejestry, ewidencje, archiwa
  · Kontrole
  · Programy
  · O Nas
  · Ochrona Danych Osobowych
  · Bilanse jednostki
  · Przetargi
 Przedszkola
  · Przedszkole Miejskie Nr 2
  · · Statut
  · · Status Prawny
  · · Przedmiot Działalności
  · · Regulaminy
  · · Rekrutacja
  · · Programy
  · · Rejestry, ewidencje, archiwa
  · · Kontrole
  · · Organizacja
  · · Organy i ich kompetencje
  · · Sposób załatwiania spraw
  · · Nabór na stanowisko urzędnicze
  · · Budżet
  · · Ochrona Danych Osobowych
  · · Bilanse jednostki
  · Przedszkole Miejskie Nr 3
  · · Dyrekcja
  · · Kadra
  · · Statut
  · · Rada Rodziców
  · · Wychowankowie przedszkola
  · · Status Prawny
  · · Przedmiot działalności i kompetencje
  · · Budżet
  · · Regulaminy
  · · Ogłoszenia
  · · Rekrutacja
  · · Wyróżnienia i oceny
  · · Rejestry, ewidencje, archiwa
  · · Kontrole
  · · Ochrona Danych Osobowych
  · · Bilanse jednostki
  · · Organizacja
  · Przedszkole Miejskie Nr 4
  · · Statut
  · · Regulaminy
  · · Ogłoszenia
  · · Rekrutacje
  · · Wyróżnienia i oceny
  · · Rejestry, ewidencje, archiwa
  · · Kontrole
  · · Koncepcja Przedszkola
  · · · Programy
  · · Programy
  · · Ochrona Danych Osobowych
  · · Bilans 2018
  · Przedszkole Miejskie Nr 5
  · · Statut
  · · Regulaminy
  · · Ogłoszenia
  · · Rekrutacja
  · · Wyróżnienia i oceny
  · · Rejestry, ewidencje, archiwa
  · · Kontrole
  · · Status Prawny
  · · Organizacja
  · · Zamówienia pubilczne
  · · Budżet
  · · Przedmiot działalności i kompetencje
  · · Sposób przyjmowania i załatwiania spraw
  · · Przetargi i oferty
  · · Ochrona Danych Osobowych
  · · Bilanse jednostki
  · Przedszkole Miejskie Nr 6
  · · Statut
  · · Regulaminy
  · · Ogłoszenia
  · · Rekrutacja
  · · Wyróżnienia i oceny
  · · Rejestry, ewidencje, archiwa
  · · Kontrole
  · · Przedmiot działalności
  · · Organizacja
  · · Dyrekcja
  · · Status Prawny
  · · Programy
  · · Ochrona Danych Osobowych
  · · Bilanse jednostki
  · Przedszkole Miejskie Nr 8
  · · Organizacja
  · · Statut
  · · Budżet
  · · Regulaminy
  · · Zestaw programów
  · · Zajęcia dodatkowe
  · · Ogłoszenia
  · · Wyróżnienia i oceny
  · · Rekrutacja
  · · Rejestry, ewidencje, archiwa
  · · Kontrole
  · · Koncepcja pracy
  · · Sposób przyjmowania i załatwiania spraw
  · · Nabór na stanowiska urzędnicze
  · · Ochrona danych osobowych
  · · Sprawozdania roczne
  · · Roczne sprawozdania
  · Przedszkole Miejskie Nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi
  · · Organizacja
  · · Statut
  · · Programy
  · · Ramowy rozkład dnia
  · · Rekrutacja
  · · Ochrona Danych Osobowych
  · · Sprawozdania finansowe
  · · Regulaminy
  · · Wyróżnienia i oceny
  · · Rejestry, ewidencje, archiwa
  · Przedszkole Miejskie Nr 12
  · · Struktura własnościowa i majątek
  · · Sprawozdania roczne
  · · Organizacja, kompetencje organów
  · · Dyrektor
  · · Statut
  · · Sposób przyjmowania i załatwiania spraw
  · · Rekrutacja
  · · Nabór na stanowisko urzędnicze
  · · Rejestry, ewidencje, archiwa
  · · Kontrole
  · · Ochrona Danych Osobowych
  · Przedszkole Miejskie Nr 13
  · · Dane podstawowe
  · · Statut
  · · Przedmiot działalności
  · · Regulaminy
  · · Rekrutacja
  · · Rejestry, ewidencje, archiwa
  · · Status prawny
  · · Kontrole
  · · Dyrektor przedszkola
  · · Tryb działania
  · · Organizacja
  · · Przetargi
  · · Programy
  · · Sposób przyjmowania i załatwiania spraw
  · · Nabór na stanowisko urzędnicze
  · · Organy sprawujące nadzór
  · · Ochrona danych osobowych
  · · Bilanse jednostki
  · Przedszkole Miejskie Nr 14
  · · Budżet
  · · Statut
  · · Dyrektor Przedszkola
  · · Organizacja
  · · Regulaminy
  · · Rekrutacja
  · · Status Prawny Przedszkola
  · · Rejestry, ewidencje, archiwa
  · · Programy
  · · Kontrole
  · · Tryb działania
  · · Przedmiot działalności
  · · Sposób przyjmowania i załatwiania spraw
  · · Nabór na stanowiska urzędnicze
  · · Organy sprawujące nadzór
  · · Zamówienia publiczne
  · · Ochrona danych osobowych
  · Przedszkole Miejskie Nr 15
  · · Statut
  · · Regulaminy
  · · Ogłoszenia
  · · Rekrutacja
  · · Rejestry, ewidencje, archiwa
  · · Kontrole
  · · Status prawny
  · · Przedmiot działalności
  · · Organizacja
  · · Sposób załatwiania spraw
  · · Programy
  · · Opłaty
  · · Zamówienia publiczne
  · · Nabór na stanowisko urzędnicze
  · · Ochrona Danych Osobowych
  · · Sprawozdania finansowe 2018
  · Przedszkole Miejskie Nr 16 z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi
  · · Statut
  · · Regulaminy
  · · Ogłoszenia
  · · Rekrutacja
  · · Wyróżnienia i oceny
  · · Rejestry, ewidencje, archiwa
  · · Kontrole
  · · Status Prawny
  · · Przedmiot działalności i kompetencje
  · · Zamówienia publiczne
  · · Struktura własnościowa majątku
  · · Ochrona danych osobowych
  · · Sprawozdanie finansowe 2018
 Szkoły podstawowe
  · Szkoła Podstawowa Nr 1 z Klasami Integracyjnymi
  · · Dane podstawowe
  · · Statut
  · · Regulaminy
  · · Ogłoszenia
  · · Rekrutacja
  · · Programy
  · · Wyróżnienia i oceny
  · · Rejestry, ewidencje, archiwa
  · · Kontrole
  · Szkoła Podstawowa Nr 2
  · · Statut
  · · Regulaminy
  · · Ogłoszenia
  · · Rekrutacja
  · · Programy
  · · Wyróżnienia i oceny
  · · Rejestry, ewidencje, archiwa
  · · Kontrole
  · · Zamówienia publiczne
  · · Ochrona danych osobowych
  · · Sprawozdanie finansowe za 2018 r.
  · · Sprawozdanie finansowe za 2018
  · Szkoła Podstawowa Nr 3
  · · Dane podstawowe
  · · Statut
  · · Regulaminy
  · · Ogłoszenia
  · · Rekrutacja
  · · Programy
  · · Wyróżnienia i oceny
  · · Rejestry, ewidencje, archiwa
  · · Kontrole
  · · Nabór na wolne stanowisko urzędnicze
  · Szkoła Podstawowa Nr 5
  · · Statut
  · · · Koncepcja pracy szkoły
  · · · Ceremoniał szkoły
  · · · Regulaminy organizacyjne szkoły
  · · Regulaminy
  · · · Stołówka
  · · · Świetlica
  · · · Regulaminy wewnętrzne
  · · Ogłoszenia
  · · Rekrutacja
  · · Programy
  · · · 2015 - 2016
  · · · · Program wychowawczy i profilaktyki
  · · · · Plan pracy i kalendarz
  · · · 2016 - 2017
  · · · · Program wychowawczy i profilaktyki
  · · · · Plan pracy i kalendarz
  · · · 2017 - 2018
  · · Wyróżnienia i oceny
  · · Rejestry, ewidencje, archiwa
  · · Kontrole
  · · Rada Rodziców
  · · Osiągnięcia
  · · Zamówienia publiczne
  · · · 2019 - 2020
  · · · 2017 - 2018
  · · Ochrona danych osobowych
  · · Sprawozdania finansowe
  · · · Sprawozdanie za 2018
  · Szkoła Podstawowa Nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi
  · · Dane podstawowe
  · · Statut
  · · · 2014
  · · · 2016
  · · · 2017
  · · · 2017r
  · · Regulaminy
  · · · 2016
  · · Ogłoszenia
  · · · 2016
  · · · 2018
  · · Rekrutacja
  · · Programy
  · · · 2014
  · · · 2016
  · · · 2018
  · · · 2018/2019
  · · Wyróżnienia i oceny
  · · Rejestry, ewidencje, archiwa
  · · Kontrole
  · · Zamówienia publiczne
  · · Ochrona Danych Osobowych
  · · Sprawozdanie finansowe 2018
  · Szkoła Podstawowa Nr 9 z Oddziałami Integracyjnymi
  · · Dane podstawowe
  · · Statut
  · · Budżet
  · · Regulaminy
  · · Ogłoszenia
  · · Rekrutacja
  · · Wyróżnienia i oceny
  · · Programy
  · · Rejestry, ewidencje, archiwa
  · · Kontrole
  · · Ochrona danych osobowych
  · Szkoła Podstawowa Nr 13
  · · Dane podstawowe
  · · Statut
  · · Regulaminy
  · · · Regulaminy
  · · · Procedury
  · · Ogłoszenia
  · · Rekrutacja
  · · Programy
  · · Wyróżnienia i oceny
  · · Rejestry, ewidencje, archiwa
  · · Kontrole
  · · Podręczniki
  · · Dyrekcja,pracownicy
  · · Sprawozdania finansowe
  · Szkoła Podstawowa Nr 14
  · · Zasady funkcjonowania szkoły
  · · Statut
  · · Regulaminy
  · · Ogłoszenia
  · · Zamównia publiczne
  · · Rekrutacja
  · · Programy
  · · Wyróżnienia i oceny
  · · Rejestry, ewidencje, archiwa
  · · Protokoły z kontroli
  · · Sposób załatwiania spraw
  · · Sprawozdania finansowe
  · Szkoła Podstawowa Nr 15
  · · Statut
  · · Regulaminy
  · · Ogłoszenia
  · · Rekrutacja
  · · Programy
  · · Wyróżnienia i oceny
  · · Rejestry, ewidencje, archiwa
  · · Kontrole
  · · Ochrona Danych Osobowych
  · Szkoła Podstawowa Nr 16 z Oddziałami Integracyjnymi
  · · Statut
  · · Regulaminy
  · · Ogłoszenia
  · · Rekrutacja
  · · Programy
  · · Wyróżnienia i oceny
  · · Rejestry, ewidencje, archiwa
  · · Kontrole
  · · Ochrona danych osobowych
  · Szkoła Podstawowa Nr 17
  · · Dane podstawowe
  · · Statut
  · · Regulaminy
  · · Ogłoszenia
  · · · 2015/2016
  · · · 2016/2017
  · · · 2018/2019
  · · · 2019/2020
  · · Zamówienia publiczne
  · · · 2016
  · · · 2017
  · · · · Zapytanie ofertowe nr 1
  · · · · Zapytanie ofertowe nr 2
  · · Rekrutacja
  · · Podręczniki
  · · Zajęcia dodatkowe
  · · Programy
  · · Pracownicy
  · · · 2015/2016
  · · · 2016/2017
  · · · 2017/2018
  · · · 2018/2019
  · · Procedury
  · · Zarządzenia
  · · Rejestry, ewidencje, archiwa
  · · Kontrole
  · · Wyróżnienia i oceny
  · · Ochrona danych Osobowych
  · · Sprawozdania finansowe
  · · · 2018


W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij