Fundusz socjalny

ADMINISTRATOR  ZFŚS PRZEDSZKOLI MIEJSKICH
NR 2,3,5,6,8,11,12,13,14,15,16   UPRZEJMIE INFORMUJE, ŻE 
W POROZUMIENIU ZE ZWIĄZKAMI ZAWODOWYMI WPROWADZA SIĘ ZMIANY DOTYCZĄCE TERMINÓW ORAZ SPOSOBU SKŁADANIA DOKUMENTACJI W OKRESIE EPIDEMII KORONAWIRUSA. 
WPROWADZONE ZMIANY OKREŚLA ZARZĄDZENIE NR 18/2020 
Z DNIA 20 KWIETNIA 2020 R. 

! REALIZACJA DOPŁAT ZA WYPOCZYNEK „WCZASY POD GRUSZĄ”

DO 31.12.2020 (PRACOWNIK SKŁADA WNIOSEK PO ODBYCIU, CO NAJMNIEJ 10 DNIOWEGO URLOPU WYPOCZYNKOWEGO LUB PRZED ZAPLANOWANYM URLOPEM, UJĘTYM W PLANIE URLOPÓW, CO POTWIERDZA WE WNIOSKU DYREKTOR PRZEDSZKOLA MACIERZYSTEGO, EMERYCI SKŁADAJĄ WNIOSEK
W DOWOLNYM TERMINIE – REALIZACJA DOPŁATY NASTĄPI W OKRESIE VII – VIII 2020 LUB PÓŹNIEJ, W ZALEŻNOŚCI OD TERMINU ZŁOŻENIA WNIOSKU WRAZ Z POTWIERDZENIEM DOCHODÓW – DECYZJA ZUS LUB OSTATNI ODCINEK EMERYTURY. BRAK UDOKUMENTOWANIA DOCHODÓW TRAKTUJE SIĘ JAKO DOCHÓD NAJWYŻSZY W TABELI DOPŁAT.

 ! REALIZACJA DOPŁAT ZA WYPOCZYNEK ZORGANIZOWANY PRACOWNIKA ORAZ KOLONIE I OBOZY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY DO LAT 18 DO 31.12.2020


(PRACOWNIK LUB EMERYT SKŁADA WNIOSEK WRAZ Z FAKTURĄ POTWIERDZAJĄCĄ PONIESIONY WYDATEK, EMERYT ZAŁĄCZA DO WNIOSKU I FAKTURY DECYZJĘ ZUS LUB OSTATNI ODCINEK EMERYTURY W CELU UDOKUMENTOWANIA DOCHODÓW). BRAK UDOKUMENTOWANIA DOCHODÓW TRAKTUJE SIĘ JAKO DOCHÓD NAJWYŻSZY W TABELI DOPŁAT.
ZGODNIE Z REGULAMINEM ZFŚS PRACOWNIKOM ORAZ EMERYTOM PRZYSŁUGUJE DOPŁATA DO JEDNEJ FORMY WYPOCZYNKU W ROKU KALENDARZOWYM.

! NAUCZYCIELE EMERYCI, NAUCZYCIELE RENCIŚCI ORAZ NAUCZYCIELE NA ŚWIADCZENIACH KOMPENSACYJNYCH DECYZJĘ ZUS SKŁADAJĄ DO DNIA 31.08.2020 W CELU NALICZENIA NALEŻNEGO FUNDUSZOWI SOCJALNEMU ODPISU.

WNIOSKI NA POSZCZEGÓLNE ŚWIADCZENIA DO POBRANIA W FORMIE PAPIEROWEJ W PRZEDSZKOLACH MACIERZYSTYCH, NA PARTERZE W SIEDZIBIE ADMINISTRATORA LUB DO WYDRUKOWANIA ZE STRONY BIP PM 11 - PONIŻEJ.


Zarządzenie administratora ZFŚS (906kB) pdf
Wypoczynek wczasy-grusza (1065kB) pdf
Wypoczynek obozy-kolonie (1060kB) pdf
Pożyczka na cele remontowe (276kB) pdf
Zapomoga (723kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Katarzyna Barasińska (21 kwietnia 2020)
Opublikował: Aleksandra Flajszer (21 kwietnia 2020, 14:18:27)
Podmiot udostępniający: Przedszkole Miejskie Nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi

Ostatnia zmiana: Aleksandra Flajszer (21 kwietnia 2020, 14:19:54)
Zmieniono: Wprowadzenie informacji

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 6703