Konkurs na księgowego

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE 
GŁÓWNY KSIĘGOWY 
 w Szkole Podstawowej nr 1 z Oddziałami  Integracyjnymi w Pabianicach 
 
Dyrektor Szkoły Podstawowej  nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi  w Pabianicach ogłasza nabór na stanowisko – główny księgowy.
1. Miejsce pracy –  Szkoła Podstawowa  nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi   im. K. Promyka,
ul.  Pułaskiego 22/24, 95-200 Pabianice

2. Wymiar czasu pracy –  1 etat
3. Rodzaj umowy – umowa o pracę na czas określony z możliwością uzyskania umowy na czas
nieokreślony

 
4. Wymagania konieczne w stosunku do kandydata:
1) posiada obywatelstwo polskie,
2) ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
3) nie był prawomocnie skazany za przestępstwa popełnione umyślnie: przeciwko mieniu, obrotowi gospodarczemu, działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karne skarbowe oraz wymierzenia kary zakazu pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi za naruszenie dyscypliny finansów publicznych,
4) posiada znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków głównego księgowego
5) spełnia jeden z poniższych warunków
• ukończyła ekonomiczne jednolite studia magisterskie lub
• ekonomiczne wyższe studia zawodowe lub
• uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub
• ekonomiczne studia podyplomowe
i posiada co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości
• lub ukończył średnią, policealną albo pomaturalną szkołę zawodową o kierunku rachunkowość i posiada 6-letnią praktykę w księgowości
6) zna księgowość budżetową
7) zna przepisy z zakresu ustawy o finansach publicznych, ustawy
o rachunkowości, ustawy o zamówieniach publicznych, ustawy o pracownikach samorządowych, przepisy dotyczące prawa podatkowego, ubezpieczeń społecznych, prawa pracy oraz ustawy Karta Nauczyciela.
 
5. Wymagania dodatkowe:
1) biegła obsługa komputera w zakresie Microsoft Office, Microsoft Excel
2) znajomość pakietu programów komputerowych firmy Vulcan: Płace Optivum
oraz Kadry Optivum , programów EWKA i FAKTURY firmy SPUTNIK
3) znajomość programu Płatnik
4) RIO Grande  – do spraw sprawozdawczości statystycznej , SIO
5) posiadanie następujących cech osobowości: poczucie odpowiedzialności za realizację zadań, terminowość, dyskrecja, punktualność, sumienność, bezkonfliktowość, życzliwość i wysoka kultura osobista.
 
6. Główne zadania na stanowisku:
1) prowadzenie obsługi finansowej, księgowej, płacowej  Szkoły Podstawowej  nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi  zgodnie z obowiązującymi przepisami,
2) przestrzeganie dyscypliny finansów publicznych,
3) dokonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi,
4) dokonywanie przelewów drogą elektroniczną,
5) współtworzenie projektu budżetu i bieżąca kontrola realizacji wydatków,
6) współtworzenie projektów przepisów wewnętrznych,
7) opracowywanie rozliczeń i sprawozdań finansowych,
8) należyte i terminowe sporządzanie list płac oraz naliczanie i odprowadzanie składek ZUS i zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych,
9) kontrola nad przeprowadzanymi inwentaryzacjami składników majątkowych,
10) wykonywanie innych czynności wchodzących w zakres pracy głównego księgowego.
Szczegóły określi zakres odpowiedzialności i uprawnień.
 
7. Warunki pracy:
W  szkole Podstawowej  nr 1 w Pabianicach pracownik wykonuje czynności i charakterze statycznym, związane głównie z pracą przy biurku i komputerze. Większość czynności jest wykonywana w pozycji siedzącej: praca z dokumentami, obsługa komputera do 4 godzin na dobę, prowadzenie rozmów, uczestniczenie w spotkaniach. Stanowisko pracy zlokalizowane jest na II piętrze, w pokoju biurowym. Podstawowe wyposażenie stanowiska to : zestaw komputerowy , meble biurowe oraz elektryczne urządzenia biurowe. Budynek  nie posiada podjazdu dla osób niepełnosprawnych. Godziny pracy do uzgodnienia z dyrektorem
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6%.
 
7. Wymagane dokumenty:

1) CV z klauzulą „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 27.08.1997. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz.923 ze zm.” i list motywacyjny,
2) kserokopie dokumentów (dyplomów, świadectw) potwierdzających spełnienie wymagań dotyczących wykształcenia, określonych w pkt. 4,
3) kserokopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe kandydata w tym potwierdzające praktykę w księgowości,
4) oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
4) oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
5) zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego,
6) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do pracy na stanowisku głównego księgowego
 
8. Miejsce i termin składania dokumentów:
Dokumenty należy składać w zaklejonej kopercie, osobiście w sekretariacie  Szkoły  w godz. 8.00 – 15.00 lub przesłać pocztą w nieprzekraczalnym terminie do 13.04.2018 r. na adres:
Szkoła Podstawowa nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi
ul.  Pułaskiego 22/24, 95-200 Pabianice
z dopiskiem „Nabór na stanowisko głównego księgowego”
 
Aplikacje niekompletne lub złożone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane. W przypadku wysyłania ofert pocztą decyduje data wpływu dokumentów do sekretariatu.
Otwarcie kopert odbędzie się w dniu 16.04.2018 r. o godz. 11.00
Kandydaci, których oferty spełniają wymogi zawarte w ogłoszeniu o naborze, zostaną telefonicznie poinformowani o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.
 
 
Dyrektor Szkoły Podstawowej  nr 1
z Oddziałami Integracyjnymi  im. K. Promyka  w Pabianicach 
Anna Leśniak
 

Wytworzył: dyr Anna Leśniak (26 marca 2018)
Opublikował: Anna Sysio (26 marca 2018, 22:31:38)
Podmiot udostępniający: Szkoła Podstawowa Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 169

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij